zawody

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty punktowane matematyka język polski język angielski Przedmioty rozszerzone język angielski Kwalifikacje HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Języki obce język niemiecki język rosyjski Technik żywienia i usług gastronomicznych jest bardzo atrakcyjnym zawodem                na naszym lokalnym rynku pracy. W ostatnich latach wzrasta liczba …

Technik żywienia i usług gastronomicznych Read More »

Technik mechanik

Przedmioty punktowane matematyka język polski język angielski Przedmioty rozszerzone matematyka informatyka Kwalifikacje MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń Języki obce język niemiecki język rosyjski Technik mechanik zajmuje się wytwarzaniem części maszyn i urządzeń, ich obsługą, instalowaniem i montowaniem oraz uruchamianiem maszyn i urządzeń. …

Technik mechanik Read More »

Technik mechanik lotniczy

Przedmioty punktowane matematyka język polski język angielski Przedmioty rozszerzone matematyka fizyka Kwalifikacje TLO.03 – wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrzynych Języki obce język niemiecki język rosyjski Zespół Szkół nr 2 im. dr. Zygmunta Klukowskiego kształci młodzież kierunkach poszukiwanych na rynku pracy. Jednym z nich jest technik mechanik lotniczy.    …

Technik mechanik lotniczy Read More »

Skip to content