Technik spedytor

Przedmioty
punktowane
Przedmioty
rozszerzone
Kwalifikacje
Języki obce

Technik spedytor organizuje transport samochodowy, kolejowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów.

Pracownicy branży TSL są jedną z najliczniej poszukiwaną grupą zawodową, również na rynku lokalnym. Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która obejmuje wiedzę i umiejętności potrzebne do kształtowania racjonalnych strumieni zasobów i informacji. W każdej jednostce gospodarującej i administracyjnej realizowane są procesy logistyczne. Rozwój gospodarki, handlu i wszechstronna współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się transportem Chcąc poprawić elastyczność i zdolność adaptacyjną firmy, na rynku poszukuje się spedytorów i logistyków, którzy poprzez swoje działania przyczyniają się do poprawy ogólnej efektywności i do obniżania kosztów własnych i firm-partnerów.

Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na techników spedytorów, specjalistów organizacji transportu i obsługi klienta. Zgodnie z Barometrem zawodów pracownicy branży TSL (transport, spedycja , logistyka) są poszukiwani w ponad 250 powiatach całej polski, w tym kierowcy i osoby organizujące transport (technik spedytor, technik logistyk). Rozwój branży, brak napływu pracowników zza wschodniej granicy powiększy jeszcze braki kadrowe w tych zawodach. Ponadto dostępni pracownicy nie posiadają wymaganych umiejętności zawodowych. Technik spedytor może być odpowiedzią na wysokie zapotrzebowanie w tej branży. Podobna sytuacja jest na lokalnym rynku pracy województwa lubelskiego -spedytorzy znajdują się w zawodach deficytowych. Uczeń technikum spedycyjnego jest uprawniony do podjęcia pracy min jako spedytor i osoba obsługująca klientów.

Skip to content