Dyrektor Szkoły

Zenon Ważny

nauczyciel

matematyki

Nauczyciele

Edward Augustynek
Nauczyciel
matematyki, geografii
Elżbieta Nawrocka
Nauczycielka
języka polskiego, kierownik w Internacie Szkolnym
Zygmunt Bielecki
Nauczyciel
matematyki, fizyki

Alina Pietrzniak
Nauczycielka
języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie
Agnieszka Nowak
Nauczycielka
przedmiotów zawodowych - branża gastronomiczna
Paweł Pietrowicz
Nauczyciel
wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
Katarzyna Stangryciuk
Nauczycielka
przedmiotów zawodowych-branża gastronimiczna
Monika Buczkowska-Mulawa
Nauczycielka
podstaw przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania
Joanna Herc-Majewska
Nauczycielka
języka angielskiego
Dorota Jarosz
Nauczycielka
języka niemieckiego, wychowawca w Internacie Szkolnym
Sławomir Raczkiewicz
Nauczyciel
przedmiotów zawodowych - branża mechaniczna
Wiesław Pastuszka
Nauczyciel
przedmiotów zawodowych - branża mechaniczna
Maria Mazur
Nauczycielka
biologii, chemii
ks. Leszek Kuron
Nauczyciel
religii
Agnieszka Sawic-Kołodziejczyk
Nauczycielka
historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, historii i społeczeństwa
Mateusz Kwik
Nauczyciel
przedmiotów zawodowych - branża mechaniczna
Andrzej Pietrzniak
Nauczyciel
muzyki
Katarzyna Wołoszyn
Nauczycielka
języka polskiego, informatyki
Karol Żuk
Nauczyciel
psycholog
Małgorzata Piasecka-Antoszek
Nauczycielka
wychowawca w Internacie Szkolnym
Joanna Borowiec-Szklarz
Nauczycielka
pedagog, doradztwa zawodowaego
Jolanta Kuszpyt
Nauczycielka
wychowawca w Internacie Szkolnym, pedagog
Skip to content