Zespół Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie

Sekretariat

Sekretariat pracuje w godzinach:

Poniedziałku – Piątku

Statuty

2023

Bilans

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Wyciąg danych informacja dodatkowa 2023

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach postępowania strona ZS2 271.02.2022

Informacja z otwarcia ofert

Kwota zamówienia

Odpowiedź na pytanie dot. stawki Vat

Remont pomieszczeń mieszkalnych, korytarza i klatki schodowej oraz schodów wejściowych zewnętrznych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym

Ogłoszenie o zamówieniu ZSZ2
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane Remont pomieszczeń mieszkalnych, korytarza i klatki schodowej oraz schodów wejściowych zewnętrznych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
Specyfikacja
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 Oświadczenia poszcz. wykonawcy
Załącznik nr 3 Zobowiązanie podmiotu ZS2
Załącznik nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków ZS2
Załącznik Nr 5 – Wykaz robót budowlanych ZS2
Załącznik Nr 6 – Wzór Umowy
Załącznik Nr 7 – Schemat przebudowy schodów ZS2
Załącznik Nr 8 – STWiOR Szczebrzeszyn ZS2
Załącznik Nr 9 – Przedmiar robót ZS2
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. DR. Z. KLUKOWSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE
Wniosek do pobrania
PLAN DZIAŁANIA NA RECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. DR. Z. KLUKOWSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE NA ROK 2021
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
Zespół Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
Liceum Ogólnokształcące im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
Technikum w Szczebrzeszynie
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
Technikum Mechaniczne w Szczebrzeszynie
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
Branżowa Szkoła I Stopnia im. dr. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szczebrzeszynie
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczebrzeszynie
Skip to content