Technik organizacji turystyki

Przedmioty
punktowane
Przedmioty
rozszerzone
Kwalifikacje
Języki obce

Technik obsługi turystyki jest zawodem chętnie wybieranym przez uczniów.

Absolwenci tego kierunku są chętnie zatrudniani jako osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i umiejętności związanych z organizowaniem czasu wolnego, mogą też podejmować studia w celu podniesienia swego wykształcenia. W związku ze wzrostem rozwoju branży hotelarskiej i turystycznej,  absolwenci tego kierunku będą ciągle poszukiwani. Rozwój szeroko rozumianej branży turystycznej wymaga dobrze wykształconych pracowników, którzy zaspokoją rynek pracy. Od czasu pandemii bardzo popularne są miejsca, gdzie można wypocząć wśród malowniczego krajobrazu, stąd województwo lubelskie, a szczególnie Roztocze jest bardzo popularne wśród turystów i coraz częściej wybierane na kierunek podróży. Wiąże się z tym wciąż duże zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników sektora hotelarskiego i obsługi klienta, pracownika, który zorganizuje wyjazd i wypoczynek za klienta.

Technik organizacji turystyki to:

  • specjalista do spraw turystyki,
  • specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej,
  • organizator  imprez
  • organizator kongresów i konferencji,
  • rezydent biura podróży,
  • animator czasu wolnego w obiektach hotelowych,
  • pracownik informacji turystycznej
  • organizator wycieczek, wyjazdów i imprez integracyjnych.
Skip to content