Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie

mgr Małgorzata Piłat

p.o. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie

Skip to content