Zespół Szkół Nr 2
im. dr. Zygmunta Klukowskiego

w Szczebrzeszynie

Spływ kajakowy

W piątek 15 września 2023 roku odbył się spływ kajakowy po rzece Wieprz  na trasie Obrocz Zwierzyniec. Po spływie uczniowie posilili się pieczonymi kiełbaskami na ognisku w Zwierzyńcu. Po ognisku i odpoczynku wróciliśmy busem do Szczebrzeszyna zadowoleni, zrelaksowani i bogatsi o nowe doświadczenia. W spływie wzięło udział 17 uczniów pod kierownictwem Pawła Pietrowicza i opieką Ks. Leszka Kurona i Karola Żuka.

Narodowe Czytanie w ZS nr 2 w Szczebrzeszynie

 

W piątek,  8 września nasza szkoła kolejny już raz wzięła udział w akcji Narodowego Czytania. Wspólne czytanie w plenerze, w klimatycznym miejscu, nad brzegiem Wieprza – to był nasz pomysł na tegoroczną, 12 edycję tego wydarzenia. Słuchając fragmentów ,,Nad Niemnem” w interpretacji nauczycieli i uczniów mogliśmy przenieść się do Korczyna i nad tytułową rzekę Niemen by podążać za rodzącym się uczuciem między Janem a Justyną.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

       W poniedziałek 4  września, odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024.  Uczestniczyli w niej zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Zamojskiego pan Witold Marucha, wizytator Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie pan Andrzej Świątek, pan Mirosław Momot, właściciel Warsztatu Samochodowego Momot oraz pan Mieczysław Antoszek- absolwent Liceum Pedagogicznego w Szczebrzeszynie.

       Pan Dyrektor Zenon Ważny powitał wszystkich przybyłych uczniów, rodziców, grono pedagogiczne oraz zaproszonych gości. Szczególne słowa skierował do uczniów pierwszych klas rozpoczynających naukę w naszej szkole. Wszystkim życzył wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji celów oraz powodzenia w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności.

Życzenia do młodzieży skierowali również zaproszeni goście. Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego odbyły się pierwsze spotkania uczniów                    z wychowawcami. Uczniowie wypoczęci, pełni wrażeń i nowych sił przywitali się ze swoimi kolegami i nauczycielami.

Fot. Klaudia Wiśniewska

Katarzyna Bosacka poleca ZS nr 2 w Szczebrzeszynie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2023r. był dniem pełnym podsumowań  i wzruszeń. W obecności naszego gościa – Pana Wicestarosty Zamojskiego, Witolda Maruchy pożegnaliśmy absolwentów szkoły branżowej oraz wręczyliśmy nagrody i wyróżnienia. Uczniowie, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy i wytrwałości osiągnęli wysokie wyniki w nauce, otrzymali dyplomy uznania i nagrody. Ponadto nagrodzono tych, którzy angażowali się w działalność Szkolnego Koła Wolontariatu oraz laureatów ogólnopolskich konkursów.
Na ręce Pana Dyrektora Piotra Szklarza został także wręczony specjalny certyfikat dla laureata   III edycji konkursu “Złote Szkoły NBP”.         Przez kolejny rok szkolny to właśnie nasza szkoła będzie nosiła tytuł “Złotej Szkoły NBP”.               To ogromny  sukces i zaszczyt! W piątek pożegnaliśmy także  pana dyrektora Piotra Szklarza.
To był rok bardzo ciężkiej pracy!  Teraz spokojnie możemy zaczynać wakacje. Życzymy, aby były słoneczne i bezpieczne! Do zobaczenia we wrześniu!
Fot. Klaudia Wiśniewska

Spływ kajakowy

 

21 czerwca odbył się spływ kajakowy po rzece Wieprz z Rudki w Zwierzyńcu do Szczebrzeszyna. W spływie wzięło udział 16 uczniów naszej szkoły pod opieką ks. Leszka Kurona,  prof. Zygmunta Bieleckiego i prof. Pawła Pietrowicza. Po spływie na terenie szkoły odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek.

,, Deutschlernen kann Spaß machen”

Prowadzący- Dorota Jarosz, klasa I Szkoły Branżowej

Innowacja „Deutschlernen kann Spaß” machen” miała na celu  motywować uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy, niestandardowy sposób,  rozwijać ich kreatywność oraz umiejętności pracy w grupie. Adresatami innowacji byli uczniowie klasy I  Szkoły  Branżowej  I stopnia. Podczas zajęć uczniowie rozwijali swoje umiejętności językowe z języka niemieckiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi TIK.  Zapoznali się z nowymi aplikacjami językowymi takimi  jak: Kahoot, Learningapps,  Krzyżówki.edu,  Quizziz lub Wordwall,  przy pomocy których  ćwiczyli podstawowe zwroty        i słownictwo leksykalne używane w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności techniczne dotyczące  korzystania      z tych  programów i aplikacji oraz rozwijali swoje umiejętności językowe. Wspólna praca zespołowa przyczyniła się do integracji zespołu klasowego oraz przyczyniła się do podniesienia umiejętności pracy w małych zespołach.

Chcesz poćwiczyć znajomość języka niemieckiego? Możesz teraz skorzystać      z gier interaktywnych, quizów, gier dydaktycznych wykonanych w ramach innowacji „Deutschlernen kann Spaß” machen” przez klasę 1 Br. Klikaj w linki i baw się do woli!https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fpl%2Fresource%2F58134359%3Ffbclid%3DIwAR0MyK7-Sc36MpmA4iXCHq7-U3Hi-iQ2jg1rCKHAM1Xcvjt26EoAuH24rFM&h=AT0zvzIxJL0Z9IaaiUjwWe5k8Ut-iKR3QCCbtVsRquRV6tsYMZe7NjFIQhKISEzBqFXfBVSP97PPQ_3esl0q5feOwMQphiyiCkvkMu2EMg3aSXrMrnYKGEHobRASoFI0azDQ0w

 

Bartosz Żukowski o naszej szkole

Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok 2023/2024

Skorzystaj z naszej oferty! Gwarantujemy dobrą, rodzinną atmosferę i świetne warunki nauki!

Jeśli nie masz sprecyzowanych zainteresowań i chcesz poszerzyć wiedzę ogólną – skorzystaj z oferty naszego liceum ogólnokształcącego, które ma bogate tradycje.

Zespół Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie odpowiada też  na bieżące potrzeby rynku pracy w Polsce otwierając nowy kierunek kształcenia – technik mechanik lotniczy.

Technik mechanik to kierunek dla zainteresowanych  montażem, naprawą,  konserwacją maszyn i urządzeń,  nadzorem produkcji,  aparatury kontrolno-pomiarowej, ale także opracowywaniem dokumentacji technicznej.
Jeśli chcesz pracować w  firmach  zajmujących  się produkcją urządzeń technicznych lub w zakładach usługowo-naprawczych –

ten kierunek jest dla Ciebie!

Technik żywienia i usług gastronomicznych – to bardzo praktyczny i popularny kierunek w rozwijającej się branży gastronomicznej w naszym regionie.

Jeśli marzysz o tym by zostać  szefem  kuchni w restauracjach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych, statkach,  managerem  zakładu gastronomicznego lub pracownikiem instytucji zajmujących się obrotem żywnością, bądź  otworzyć własną  działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych –    przyjdź do nas!       

Jeśli chcesz wydajnie uczyć się zarabiać – zapisz się do Szkoły Branżowej I Stopnia w ZS NR2 W SZCZEBRZESZYNIE!

Pożegnanie absolwentów

28 kwietnia 2023 roku w auli  Zespołu Szkół nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego        w Szczebrzeszynie miało miejsce uroczyste rozdanie świadectw, dyplomów        i nagród uczniom kończącym naukę w Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz podziękowań ich rodzicom.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Witold Marucha – Wicestarosta Powiatu Zamojskiego, Ewa Łapa – Inspektor Wydziału Spraw Społecznych       i Promocji Powiatu oraz grono pedagogiczne, młodzież, rodzice a przede wszystkim absolwenci.
Uroczystość ta miała dostojny charakter. Chociaż przeważała radość                  z otrzymania świadectw ukończenia tego etapu nauki w szkole, którą wybrali cztery lata temu to pobrzmiewały w niej nuty sentymentalne. Był to czas refleksji, podsumowań oraz życzeń przekazywanych dla absolwentów,                a związanych z czekającą ich maturą oraz wyborem drogi dalszej nauki bądź pracy. Nie obyło się bez łez wzruszenia i podziękowań ze strony abiturientów oraz zapewnień, że nie zapomną chwil spędzonych w tych murach. Zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe będą wykorzystywać przez całe życie              a zawiązane tutaj przyjaźnie i sympatie przetrwają długie lata.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

26 kwietnia w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły. Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego z kandydatów.

W wyniku głosowania wyłonił się skład Samorządu Uczniowskiego:
1. Oliwier Waga – Przewodniczący SU
2. Aleksandra Zając – Zastępca Przewodniczącego SU

Projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej

 

W dniach 19-25 marca bieżącego roku, w ramach współpracy                            z zaprzyjaźnionymi placówkami zawodowymi ze Schwäbisch Hall i Crailsheim, realizowany był w naszej szkole projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Jego cel to wspieranie wzajemnego poznania, zrozumienia i współpracy młodych Polaków i Niemców. Projekt ten otrzymał dotację Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży PNWM – organizacji utworzonej przez rządy obu krajów.

19 marca do Schroniska Młodzieżowego działającego przy naszej szkole przyjechała grupa złożona z 16 uczniów oraz 4 nauczycieli ze szkół                    ze Schwäbisch Hall i Crailsheim. Nasi goście po raz pierwszy gościli                w Szczebrzeszynie. Wizyta ta miała na celu przybliżenie naszym zachodnim sąsiadom polskiej kultury i zwyczajów, pokazanie tradycyjnej kuchni polskiej, doskonalenie umiejętności językowych  oraz przełamywanie stereotypów odnośnie obu krajów.

W ciągu kolejnych pięciu dni goście z Niemiec uczestniczyli wraz z grupą 17 uczniów i opiekunów z naszej szkoły w wielu wydarzeniach. Wśród nich warto wymienić spotkanie ze  Starostą Zamojskim – Stanisławem Grześko; poznanie zabytków i kultury Szczebrzeszyna, Zamościa i Lublina; zwiedzanie obozu zagłady na Majdanku; poznanie przyrody RPN oraz prezentacje dotyczące szkół.

Aby lepiej poznać specyfikę naszej szkoły, goście z Niemiec obejrzeli prezentację multimedialną i zapoznali się z systemem oraz kierunkami  kształcenia  w naszej szkole.

Wspólnie spędzony czas był okazją do pokonywania barier językowych, nauki języka obcego, przełamywania stereotypów. Duże zainteresowanie wzbudziły zabawy integracyjne oraz warsztaty edukacyjno-kulturowe. W czasie spotkania w auli szkolnej  młodzież odtańczyła popularną belgijkę i śpiewała znane piosenki w języku polskim oraz niemieckim. Wspólne zabawy przy ognisku wprawiły zaś wszystkich uczestników wymiany w dobry nastrój i humor.

Młodzież z obu krajów uczestniczyła również w warsztatach językowych oraz zajęciach praktycznych kulinarnych i mechanicznych. W wyniku wspólnych działań powstały potrawy kulinarne kuchni polskiej,  escape room w języku niemieckim i angielskim  oraz plakaty „Nigdy więcej wojny”, „Moja droga do poznania Polski”. Młodzież swoje działania uwieczniła na wielu zdjęciach, ukazując, jak owocnie i serdecznej atmosferze upłynął czas pobytu w naszym kraju.

Klimat wzajemnej życzliwości, dobra zabawa i humor nie opuszczały wszystkich uczestników wymiany przez pełne 6 dni. Bogaty w różnorodne atrakcje program spotkania dostarczył zaś wielu okazji do wymiany doświadczeń na różnych płaszczyznach, a także stanowił okres pogłębionych refleksji na ważne tematy. Dzięki realizacji wspólnych zadań młodzieży udało się nawiązać przyjaźnie, czemu sprzyjała szczera i bezpośrednia wymiana poglądów.

 

Uczniowie naszej szkoły na Expo Sweet 2023

 

 

Dnia 01.03.2023r. uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych naszej szkoły uczestniczyli w największych  w Polsce targach branży cukierniczej i lodziarskiej Expo Sweet.

Wycieczka zorganizowana była pod kątem obserwacji nowych trendów zdobniczych w cukiernictwie czyli sugarcraftingu.

Uczniowie zapoznali się z możliwością wykorzystania w zdobnictwie cukierniczym różnego rodzaju produktów, m.in. mas cukrowych, czekoladowych, lukrowych i marcepanowych, papieru waflowego czy kremu maślanego. Dużym zainteresowaniem naszych uczniów cieszyła się każda część targów: część targowa, degustacyjna oraz pokazowa.

W części targowej młodzież obserwowała różnego rodzaju maszyny do produkcji lodów i deserów.

W części degustacyjnej  uczniowie mieli okazje poznać ciekawe i niespotykane smaki lodów i deserów, np. lody o smaku lawendowym, grancia&mandorle, dragon summer, czy aloesowym.

W części pokazowej uczniowie mogli podziwiać pracę Mistrzów Cukiernictwa podczas tworzenia przez nich słodkich dekoracji.

Mieli także okazję przyjrzeć się pracy najmłodszych adeptów cukiernictwa podczas Mistrzostw Polski Uczniów Szkół Cukierniczych.

SEMINARIUM NAUKOWE AKADEMII ZAMOJSKIEJ 21 lutego 2023 roku

Wirtualizacja procesów konstrukcyjnych i technologicznych.
Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) i rozszerzonej rzeczywistości.
Unifikacja i normalizacja procesów, technologii i rozwiązań konstrukcyjnych.
Założenia Przemysłu 4.0 i czwartej rewolucji technologicznej.
Nowe kierunki rozwoju druku 3D.

Uczniowie klasy pierwszej kształcący się w zawodzie technik mechanik (pod opieką pana Piotra Szklarza, dyrektora naszej szkoły i pani Małgorzaty Piłat, wychowawcy) uczestniczyli w studenckim seminarium naukowym „Aktualne i przyszłe wyzwania inżynierii produkcji” zorganizowanym przez kadrę naukową i studentów Akademii Zamojskiej. Trwające cały dzień, inspirujące i motywujące do zgłębiania wiedzy spotkanie z nauką oraz przemysłem przyszłości odbyło się w – należącym do uczelni – budynku CEBiTT wyposażonym w najnowszej generacji maszyny (w tym drukarki CNC i roboty sterowane).
Zebranych powitał rektor – Jego Magnificencja prof. Paweł Skrzydlewski, który podkreślił znaczenie współpracy przedstawicieli świata nauki i przemysłu dla rozwoju cywilizacji. Spotkanie prowadził kierownik Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn dr Stanisław Tryka. Wśród prelegentów można było posłuchać pracowników i kadrę AZ, w tym dr. hab. inż. Jarosława Bartnickiego i dr.  hab. inż. Piotra Wolszczaka oraz przedstawiciela Colmex sp. z o.o., który zapoznał uczestników seminarium z przykładami rozwiązań technicznych stosowanych w przemyśle: face detect i body tracking (rozpoznawanie osoby po cechach anatomicznych twarzy i ciała ludzkiego) oraz nowościami rynkowymi w druku 3D. Studenci AZ przedstawili wyniki swoich prac badawczych związanych z technologiami przyszłości.
Nasi uczniowie z powodzeniem zmierzyli się z zadaniem operowania robotem firmy Kawasaki.
Dziękujemy za spotkanie i liczymy na dalszą współpracę!

Małgorzata Piłat

Realizujemy projekt edukacyjny – „Mistrzyni Szymborska”

Senat RP ustanowił 2023 rok rokiem Wisławy Szymborskiej, co stało się okazją do upamiętnienia osiągnięć wybitnej polskiej noblistki oraz obchodów jej 100. rocznicy urodzin – także w naszej szkole.

W ramach projektu uczniowie zapoznają się z twórczością Wisławy Szymborskiej, wyszukują informacji i nieznanych faktów z życia noblistki. Jednym z przedsięwzięć było także nostalgiczne spotkanie w kawiarence szkolnej – „Caffe Szymborska” przygotowanej przez klasę 2 MŻ, pod tytułem ,,Tacyśmy zadziwieni sobą – Walentynki z Szymborską”.

Przy gorącej kawie i ciastkach nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły mieli okazję zaprezentować i wysłuchać miłosnych wierszy Wisławy Szymborskiej w języku polskim i ukraińskim. Było to ciekawe przeżycie…. Obiecaliśmy sobie, że jeszcze to powtórzymy!

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dziś w naszej szkole w związku z Dniem Bezpiecznego Internetu na spotkanie z uczniami przyjechał z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu asp.szt. Dariusz Kuropatnicki. Tematem spotkania było szeroko rozumiane Cyberbezpieczenstwo. Uczniowie obejrzeli film, w którym przedstawiono różne rodzaje przestępstw internetowych. Po obejrzanym filmie uczniowie wzięli udział w  dyskusji oraz otrzymali fachową informację o zagrożeniach i gdzie można znaleźć pomoc w takich sytuacjach. 

Spotkanie profilaktyczne

W naszej szkole 19 grudnia 2022r. odbyło się spotkanie profilaktyczne dla uczniów wszystkich klas. Tematem było cyberbezpieczeństwo. Spotkanie poprowadziła pani Edyta Szałacha-Małysz, Radca Prawny z Kancelarii z Zamościa. Pani Edyta Szaacha-Małysz jest Radcą Prawnym, wykładowcą akademickim, doktorantką na wydziale Prawa KUL w Lublinie oraz działa w fundacji Experto Pro Bono, dzięki której to spotkanie zostało przeprowadzone.   Spotkanie to było wstępem do cyklu spotkań w których będziemy mieli możliwość uczestniczyć.
Dziękujemy za już i prosimy o więcej.   

Mikołajki 2022

 

W naszym kraju tradycja mikołajek sięga XVIII w., początkowo wręczano bliskim drobne upominki, jak jabłka czy  pierniki.

6 grudnia my także świętowaliśmy w miłej atmosferze – w szkole pojawiły się pięknie przybrane choinki i stanowisko św. Mikołaja, przy którym chętnie pozowaliśmy do zdjęć. Oto niektóre z nich…

Delegacja ZS nr 2 na obchodach 80. rocznicy wysiedleń
mieszkańców Zamojszczyzny w Skierbieszowie

27 listopada 2022 r. delegacja uczniów naszej szkoły, pod przewodnictwem dyrektora ZS nr 2 w Szczebrzeszynie, pana Piotra Szklarza, wzięła udział w obchodach 80. rocznicy wysiedleń mieszkańców Zamojszczyzny, które miały miejsce w Skierbieszowie.

Główne obchody, z udziałem świadków tamtych wydarzeń, a także Prezydenta RP i byłego Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, Horsta Köhlera odbyły się w Szkole Podstawowej im. Ignacego Mościckiego.

To właśnie w Skierbieszowie oraz okolicznych wsiach Zawoda, Lipina Nowa i Sady rozpoczęła się o godz. 1 w nocy z 27 na 28 listopada 1943 r. akcja wysiedleńcza. Punktem zbornym wysiedlonych mieszkańców był plac przed skierbieszowską szkołą.

Kiedy słyszę słowa o tamtych dniach, kiedy czytam wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń, patrzę na śnieg leżący za oknem i uświadamiam sobie, że dokładnie 80 lat temu, podczas podobnej niepogody, byli przymuszani do tłoczenia się na furmankach zrozpaczeni ludzie, pozbawieni nadziei na przyszłość, pozbawiani domu, ojcowizny, niektórzy będący świadkami śmierci swoich najbliższych – mówił prezydent Andrzej Duda.

 

Od listopada 1942 do sierpnia 1943 r. Niemcy deportowali z Zamojszczyzny ponad 110 tys. mieszkańców regionu, którzy trafili do III Rzeszy jako przymusowa siła robocza lub do obozów koncentracyjnych. Dramatyczny los dotknął również 30 tys. Dzieci Zamojszczyzny. Przyjmuje się, że ze wszystkich dzieci objętych przymusową akcją wysiedleńczą życie straciło ok. 10 tys., a około 4,5 tys. przeznaczono do germanizacji.

Tydzień mediacji w Zamościu

W dniu 18.10.2022r. w naszej szkole odbyło się spotkanie dla klas pierwszych z policjantem z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – aspirantem sztabowym Dariuszem Kuropatnickim. Spotkanie miało na celu zapoznanie naszej młodzieży z nową ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, jak również o odpowiedzialności prawnej i karnej nieletnich oraz tematyka dot. handlu ludźmi.
Pedagog – Joanna Borowiec-Szklarz

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

14. października w Zespole Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Był to niezwykły dzień, pełen wrażeń i nieukrywanych wzruszeń, który na długo pozostanie w pamięci zwłaszcza klas pierwszych, które złożyły ślubowanie na sztandar szkoły. Przedstawiciele klas po uroczystym podpisaniu, złożyli Akt Ślubowania na ręce dyrektora szkoły, pana Piotra Szklarza. Uroczystość uświetnili:  Wicestarosta Zamojski pan Witold Marucha, Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Powiatu, pani Ewa Łapa, dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, pani Monika Żur i pan Mirosław Momot, założyciel i właściciel firmy Warsztat Samochodowy Momot.
Po części oficjalnej uczniowie naszej szkoły przygotowali program rozrywkowy na temat funkcjonowania nauczyciela w obecnych realiach.

Życzenia Starosty Zamojskiego Pana Stanisława Grześko z okazji Dnia Edukacji Narodowej

„Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny”.

Kształcenie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych zadań. Wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji i umiejętności, ale także rzetelnej postawy moralnej i wielu najlepszych przymiotów charakteru.

 

Drodzy Nauczyciele!


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć Wam wyrazy szacunku i życzyć, by codzienna praca stanowiła źródło satysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku. Niech każdego dnia towarzyszy Wam pogoda ducha, pasja przekazywania wiedzy oraz kształtowania charakterów i postaw młodych ludzi
i wpływania na ich życiowe wybory. Życzymy, aby wdzięczność uczniów wynagradzała Wam trudy niełatwej pracy, a pamięć wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę odegraliście w ich życiu.


 

W imieniu Samorządu Uczniowskiego

Karolina Wcisło

Powitanie jesieni na rowerach

W piątek 7 października 2022 roku odbył się rajd rowerowy na „Powitanie jesieni”. W rajdzie wzięło udział 20 uczniów z naszej szkoły pod opieką Joanny Borowiec-Szklarz, Piotra Szklarza i Pawła Pietrowicza. Od rana dopisywała nam wspaniała słoneczna pogoda – złota polska jesień. Wyruszyliśmy ze Szczebrzeszyna do Zwierzyńca zwiedzaliśmy Kościół na Wyspie p.w. św. Jana Nepomucena. Po przerwie przy stawach „Echo” ruszyliśmy w dalszą drogę przez Roztoczański Park Narodowy do Florianki. Po drodze podziwialiśmy Czarny Staw malowniczo położony w leśnym zagajniku przy trasie spacerowo-rowerowej. Po przyjeździe na Floriankę zwiedziliśmy Izbę leśną i hodowlę konika polskiego. Z Florianki jechaliśmy przez Górecko Stare do Górecka Kościelnego gdzie aleją pomnikowych dębów dotarliśmy do Kapliczki drewnianej „na wodzie” pw. św. Stanisława. Kapliczkę okala przykryty okapem pomost, znajdujący się bezpośrednio nad wodami Szumu. Po krótkim odpoczynku udaliśmy się w trasę powrotną tą samą drogą podziwiając florę i faunę Roztocza do Szczebrzeszyna. O godzinie 15 przybyliśmy pod szkołę zrelaksowani i bogatsi o nowe doświadczenia.

Zawodowy strzał w 10!

21 września w zamojskiej sali OSiR  zaprezentowaliśmy naszą ofertę edukacyjną  w ramach  wydarzenia „Zawodowy strzał w 10”, którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Lublinie.  Zamość i EduTargi odwiedzili także posłowie zasiadający w Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki   i Młodzieży oraz Lubelski Kurator Oświaty, Pani Teresa Misiuk.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023

1 września zainaugurowaliśmy rok szkolny 2022/2023 mszą świętą sprawowaną przez ks. Leszka Kurona w kościele pw. św. Mikołaja                      w Szczebrzeszynie. Uroczystości w szkole otworzył Pan Piotr Szklarz, który od   1 września pełni obowiązki dyrektora naszej placówki Uroczystość uświetnili: Wicestarosta Powiatu Zamojskiego, pan Witold Marucha, Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Powiatu, pani Ewa Łapa, Starszy Wizytator Delegatury Zamojskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie, pan Andrzej Świątek oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Podczas uroczystości pan dyrektor Piotr Szklarz, przybyli goście, nauczyciele, Rada Rodziców           i uczniowie podziękowali ustępującej ze stanowiska dyrektora, pani Małgorzacie Piłat, która swą sumienną pracą przyczyniła się do sukcesu Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie.

Panu Piotrowi Szklarzowi, nowemu  dyrektorowi, życzymy wielu sukcesów       i satysfakcji na nowym stanowisku! 

books, stack, literature

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023

Zespół Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie

przyjmuje  do szkoły  uczniów uchodźców z Ukrainy w wieku 15-19 lat do  Liceum Ogólnokształcącego, Technikum – klasy: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanik.

Zarządzenie nr 21/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie z dnia 23 sierpnia 2021 r.
Procedura korzystania z gabinetu profolaktyki zdrowotnej
Zarządzenie nr 3/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury korzystania z gabinetu stomatologicznego oraz ustalenia godzin pracy.

Oferta edukacyjna

Nabór uczniów na rok szkolny 2022/2023

Drogi absolwencie szkoły podstawowej !

Czas nauki w szkole podstawowej nieuchronnie dobiega końca. Przed Tobą staje trudna i odpowiedzialna decyzja wyboru dalszej drogi kształcenia. Jeśli jesteś uczniem ambitnym, twórczym, chcesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania, to zapraszamy do naszej szkoły.

technik mechanik

klasa techniczno – informatyczna

technik żywienia i usług gastronomicznych

liceum ogólnokszkaształcące

klasa biologiczno – chemiczna

branżowa szkoła I stopnia

klasa wielobranżowa

lakiernik samochodowy

blacharz samochodowy

Patronat – MIROSŁAW MOMOT – warsztat Samochodowy „Momot” Blacharstwo, Mechanika Pojazdowa, Lakiernictwo.

branżowa szkoła I stopnia

klasa wielozawodowa

kelner, kucharz, cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie, tapicer, mechanik motocyklowy, sprzedawca, ślusarz, stolarz, cieśla, murarz-tynkarz

Projekty realizowane w naszej szkole

Skip to content