Technik spawalnictwa

Przedmioty
punktowane
Przedmioty
rozszerzone
Kwalifikacje
Języki obce

TECHNIK SPAWALNICTWA  to nowy zawód, z dużym zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej na poziomie podstawowym – spawacz, jak i średnim – technik spawalnictwa. Obecnie żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. Praca jest ciekawa, dla ludzi kreatywnych z pasją. Po zdobyciu kwalifikacji znajdą oni zatrudnienie w Polsce i za granicą. Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawalnictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne, projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD, oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego, posługiwania się językiem obcym zawodowym, naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych. Są to umiejętności poszukiwane na krajowym rynku pracy – jest bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników posiadających umiejętności kształconych w/w zawodzie,

Według wielu prognoz zapotrzebowanie na technika spawacza będzie stale rosnąć. Jest to nowy zawód, dlatego w Polsce jest niewiele szkół kształcących na tym kierunku, jedną z nich jest nasza szkoła. Kształcimy w pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie (MEC.08) i mamy kadrę, która ma doświadczenie zawodowe i odpowiednie wykształcenie,

Zasadność  kształcenia w zawodzie technik spawalnictwa potwierdzają także prognozy Barometru zawodów na roku 2023, z których wynika, że zawody spawacz oraz ślusarz (jako podbudowa dla zawodu technik spawalnictwa) znalazły się na liście zawodów deficytowych w miastach wojewódzkich, w tym w Lublinie, w województwie lubelskim, jak i dla całego kraju.

Spawalnictwo określane jest mianem zawodu przyszłości. Zapotrzebowanie na spawaczy zaobserwować można w praktycznie każdej dziedzinie przemysłu. Spawacz znajdzie zatrudnienie przy budowach, w stoczniach, górnictwie, warsztatach ślusarskich, w przemyśle ciężkim, kolejowym, lotniczym, ale także przy wszelkiej produkcji: od stojaków na ubrania, po samochody.

Skip to content