Zespół Szkół Nr 2 im. dr. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie
w roku szkolnym 2022/2023 prowadzi nabór do następujących klas I:

Branżowa Szkoła I Stpnia- klasa samochodowa-patronat MIROSŁAW MOMOT – warsztat Samochodowy
„Momot” Blacharstwo, Mechanika Pojazdowa, Lakiernictwo.
Klasa I
Liceum Ogólnokształcącego im. Zamoyskich
Klasa I
Technikum- technik żywienia i usług gastronomicznych
Klasa I
Branżowej Szkoły I Stopnia
Klasa I
Technikum – technik mechanik

Okres nauki: 4 lata
• Profil humanistyczny – klasa aktorska
Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski
Nauka drugiego języka do wyboru: niemiecki, hiszpański
w grupach międzyoddziałowych

zajęcia specjalistyczne z zakresu interpretacji tekstu, reżyserii filmowej i teatralnej oraz dykcji i emisji głosu będą realizowane w ramach innowacji pedagogicznych przez znanych aktorów

•    pod patronatem Fundacji Sztuki Kreatywna Przestrzeń – PIOTR DUDA – organizator festiwalu „Stolica Języka Polskiego” w Szczebrzeszynie.

Bezpłatne dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury.

 

Perspektywy edukacyjne: klasa przygotowująca do studiów na kierunkach – filologicznych, dziennikarskich, aktorskich

KLASA I TECHNIKUM
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Okres nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka
Nauka drugiego języka do wyboru: niemiecki, hiszpański w grupach międzyoddziałowych
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Perspektywy zawodowe : praca jako szef kuchni w restauracjach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych, statkach itp. manager zakładu gastronomicznego, pracownik instytucji zajmujących się obrotem żywnością, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator imprez okolicznościowych i usług cateringowych, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych
Perspektywy edukacyjne : klasa przygotowująca do studiów na kierunkach- technologia żywności, bezpieczeństwo żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja          i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka, organizacja              i zarządzanie w gastronomii oraz wielu podobnych

KLASA I TECHNIKUM- TECHNIK MECHANIK

Okres nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka
Nauka drugiego języka do wyboru: niemiecki, hiszpański                w grupach międzyoddziałowych
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń       i narzędzi
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn      i urządzeń

dostęp do nowoczesnych maszyn i urządzeń typu drukarki 3D i obrabiarki CNC, wykładów „Uniwersytetu pierwszego wieku”, współpraca z kołami naukowymi UPZ

•    pod patronatem Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu – Instytut Techniczno-Informatyczny, Wydział: Mechaniki i Budowy Maszyn.

Perspektywy zawodowe: zakłady produkcyjne i usługowe branży mechanicznej, zakłady i firmy branży elektrycznej, elektronicznej, spożywczej, lotniczej, górniczo-hutniczej, stoczniowej, budowlanej    i transportowej, zakłady mechaniczne produkcyjne i usługowe          o różnorodnym profilu produkcji czy też świadczonych usług diagnostyczno-naprawczych
Perspektywy edukacyjne: klasa przygotowuje do studiów na kierunkach- mechanika, mechatronika, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn i wiele innych

KLASA I
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA/
SAMOCH
ODOWA:
lakiernik samochodowy
blacharz samochodowy

Okres kształcenia: 3 lata w systemie dualnym
Kształcenie dualne – praktyczna nauka zawodu u pracodawcy (umowa z wynagrodzeniem) na najnowocześniejszych maszynach i urządzeniach będących wyposażeniem firmy.

•    pod patronatem; MIROSŁAW MOMOT – warsztat Samochodowy
„Momot” Blacharstwo, Mechanika Pojazdowa, Lakiernictwo. Przedsiębiorca
znajduje
się w czołówce europejskich firm branży samochodowej dzięki  wdrożeniu 
ultraszybkiej, innowacyjnej technologii gradientowego, wieloetapowego
utwardzania ultrafioletowego powłok lakierniczych, podwyższającego ich
wytrzymałość, twardość i szczelność.

Naukę zawodu w kształceniu dualnym młodociany pracownik realizuje zgodnie z umową wymiarze: 1 dzień w tygodniu w klasie I, 2 dni w klasie II i 3 dni w klasie III, za okres kształcenia  otrzymuje wynagrodzenie:
• I rok nauki – 259,93 zł
• II rok nauki – 311,91 zł
• III rok nauki -363,90 zł
Nauka języka obcego do wyboru: język angielski, niemiecki, hiszpański
Powstanie grup jest uzależnione od liczby uczniów deklarujących ten język.

Perspektywy zawodowe : Absolwent szkoły branżowej może podejmować pracę w firmach i przedsiębiorstwach zgodnie               z kierunkiem kształcenia, może również podjąć własną działalność gospodarczą.
Perspektywy edukacyjne: Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia może uzyskać dyplom zawodowy na poziomie technikum                 w Branżowej Szkole II stopnia.
W naszej szkole możesz zdobyć zawód: lakiernik samochodowy NOWOŚĆ, blacharz samochodowy NOWOŚĆ

KLASA I BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA / WIELOZAWODOWA/

Okres kształcenia: 3 lata w systemie dualnym
Kształcenie dualne – praktyczna nauka zawodu u pracodawcy (umowa z wynagrodzeniem)
Naukę zawodu w kształceniu dualnym młodociany pracownik realizuje zgodnie z umową wymiarze: 1 dzień w tygodniu w klasie I, 2 dni w klasie II i 3 dni w klasie III, za okres kształcenia i otrzymuje wynagrodzenie:
• I rok nauki – 259,93 zł
• II rok nauki – 311,91 zł
• III rok nauki -363,90 zł
Nauka języka obcego do wyboru: język angielski, niemiecki, hiszpański
Powstanie grup jest uzależnione od liczby uczniów deklarujących ten język.
Perspektywy zawodowe : Absolwent szkoły branżowej może podejmować pracę w firmach i przedsiębiorstwach zgodnie               z kierunkiem kształcenia, może również podjąć własną działalność gospodarczą.
Perspektywy edukacyjne: Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia może uzyskać dyplom zawodowy na poziomie technikum                 w Branżowej Szkole II stopnia.
W naszej szkole możesz zdobyć zawód: kucharz ,kelner-Nowość, fryzjer ,mechanik pojazdów samochodowych , mechanik motocyklowy, cukiernik, piekarz, tapicer, stolarz, ślusarz, sprzedawca, murarz- tynkarz, monter robót wykończeniowych        w budownictwie. Kliknij w zawód, by dowiedzieć się więcej.

Skip to content