Zespół Szkół nr 2 im. dr. Zygmunta Klukowskiego
w Szczebrzeszynie
prowadzi nabór na rok szkolny 2023/2024
do następujących typów szkół i zawodów

REKRUTACJA 2023

 Okres nauki: 5 lat                  Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
Nauka drugiego języka: j. niemiecki
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

TLO.03 – Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.

Technik mechanik lotniczy znajdzie zatrudnienie w:

 •  firmach lotniczych zajmujących się eksploatacją, obsługą techniczną i naprawą samolotów, szybowców czy śmigłowców;
  • zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego przy realizacji procesów produkcyjnych statków powietrznych i zawiązanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów;
  • zakładach projektowych przemysłu lotniczego przy opracowaniach technologicznych         i konstrukcyjnych płatowca, zespołów napędowych i ich podzespołów, części i wyposażenia statków powietrznych;
  • organizacjach obsługowych lotnictwa cywilnego, certyfikowanych zgodnie ze standardami europejskiego prawa lotniczego, przy bezpośredniej obsłudze i naprawach statków powietrznych;
  • laboratoriach lotniczych ośrodków badawczo-rozwojowych;
  • aeroklubach lotniczych przy utrzymywaniu bezpiecznych i niezawodnych statków powietrznych „małego lotnictwa”;
  • na lotniskach jako personel wspomagający obsługę techniczną statków powietrznych.

 Perspektywy edukacyjne: klasa przygotowuje do studiów na kierunkach- mechanika lotnicza, mechatronika, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn i wiele innych.

 

 

Okres nauki: 5 lat        Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka
Nauka drugiego języka: j. niemiecki,

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn  i urządzeń

Dostęp do nowoczesnych maszyn i urządzeń typu drukarki 3D i obrabiarki CNC,                           wykładów „Uniwersytetu pierwszego wieku”, współpraca z kołami naukowymi UPZ.

 • pod patronatem Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu – Instytut Techniczno-Informatyczny, Wydział: Mechaniki i Budowy Maszyn.

Perspektywy zawodowe: zakłady produkcyjne i usługowe branży mechanicznej, zakłady i firmy branży elektrycznej, elektronicznej, spożywczej, lotniczej, górniczo-hutniczej, stoczniowej, budowlanej                  i transportowej, zakłady mechaniczne produkcyjne i usługowe o różnorodnym profilu produkcji czy też świadczonych usług diagnostyczno-naprawczych.

Perspektywy edukacyjne: klasa przygotowuje do studiów na kierunkach- mechanika, mechatronika, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn i wiele innych.

Okres nauki: 5 lat       Przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka
Nauka drugiego języka: j. niemiecki

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie jako:

 • szef kuchni w restauracjach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych, statkach itp.
 • manager zakładu gastronomicznego, pracownik instytucji zajmujących się obrotem żywnością,
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator imprez okolicznościowych               i usług cateringowych,
 • prowadzący własną  działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.                                                          
  Perspektywy edukacyjne: klasa przygotowująca do studiów na kierunkach- technologia żywności, bezpieczeństwo żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka, organizacja  i zarządzanie w gastronomii oraz wielu podobnych.

Jeśli chcesz uczyć się w bezpiecznej szkole z tradycjami – przyjdź do nas!

 Okres nauki: 4 lata               

 Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia,

chemia do wyboru

 Nauka drugiego języka: j. niemiecki

 Perspektywy edukacyjne: liceum  przygotowuje do dalszej nauki, np. studiów na wybranych kierunkach. Nauka w liceum ogólnokształcącym daje wiedzę ogólną, przygotowuje do matury

Absolwent liceum posiada wykształcenie średnie.

Okres kształcenia: 3 lata w systemie dualnym
Kształcenie dualne – praktyczna nauka zawodu u pracodawcy (umowa z wynagrodzeniem)                       na najnowocześniejszych maszynach i urządzeniach będących wyposażeniem firmy.

 • pod patronatem: Warsztat Samochodowy „Momot” Blacharstwo, Mechanika Pojazdowa, Lakiernictwo. Przedsiębiorca znajduje
  się w czołówce europejskich firm branży samochodowej dzięki  wdrożeniu  ultraszybkiej, innowacyjnej technologii gradientowego, wieloetapowego utwardzania ultrafioletowego powłok lakierniczych, podwyższającego ich wytrzymałość, twardość i szczelność.

Naukę zawodu w kształceniu dualnym młodociany pracownik realizuje zgodnie  z umową wymiarze:          1 dzień w tygodniu w klasie I, 2 dni w klasie II i 3 dni w klasie III, za okres kształcenia  otrzymuje wynagrodzenie:
• I rok nauki – 259,93 zł
• II rok nauki – 311,91 zł
• III rok nauki -363,90 zł

Perspektywy zawodowe : Absolwent szkoły branżowej może podejmować pracę w firmach                          i przedsiębiorstwach zgodnie z kierunkiem kształcenia, może również podjąć własną działalność gospodarczą.
Perspektywy edukacyjne: Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia może uzyskać dyplom zawodowy          na poziomie technikum  w Branżowej Szkole II stopnia.
W naszej szkole możesz zdobyć zawód: lakiernik samochodowy NOWOŚĆ, blacharz samochodowy.

 

 

Okres kształcenia: 3 lata w systemie dualnym
Kształcenie dualne – praktyczna nauka zawodu u pracodawcy (umowa  z wynagrodzeniem)
Naukę zawodu w kształceniu dualnym młodociany pracownik realizuje zgodnie  z umową wymiarze:

 1 dzień w tygodniu w klasie I, 2 dni w klasie II i 3 dni w klasie III, za okres kształcenia i otrzymuje wynagrodzenie:
• I rok nauki – 259,93 zł
• II rok nauki – 311,91 zł
• III rok nauki -363,90 zł

Perspektywy zawodowe : Absolwent szkoły branżowej może podejmować pracę w firmach                          i przedsiębiorstwach zgodnie  z kierunkiem kształcenia, może również podjąć własną działalność gospodarczą.

Perspektywy edukacyjne: Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia może uzyskać dyplom zawodowy         na poziomie technikum w Branżowej Szkole II stopnia.
W naszej szkole możesz zdobyć zawód: kucharz, fryzjer ,mechanik pojazdów samochodowych , mechanik motocyklowy, cukiernik, piekarz, tapicer, stolarz, ślusarz, sprzedawca, murarz- tynkarz, monter robót wykończeniowych   w budownictwie. 

Zarządzenie Nr 9/2023 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Skip to content