Technik mechanik

Przedmioty
punktowane
Przedmioty
rozszerzone
Kwalifikacje
Języki obce

Technik mechanik zajmuje się wytwarzaniem części maszyn i urządzeń, ich obsługą, instalowaniem i montowaniem oraz uruchamianiem maszyn i urządzeń. W swojej pracy technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn         do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów         i innych; uruchamia, sprawdza instalację elektryczną oraz aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.

Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodo­wych:

  • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
  • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
  • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń: 
  • obsługiwania maszyn i urządzeń;
  • organizowania procesu produkcji;
  • zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Technik mechanik jest jednym z 33 zawodów dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy.

 

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący ma­szyny    i urządzenia techniczne.

Skip to content