Technik mechanik lotniczy

Przedmioty
punktowane
Przedmioty
rozszerzone
Kwalifikacje
Języki obce

Zespół Szkół nr 2 im. dr. Zygmunta Klukowskiego kształci młodzież kierunkach poszukiwanych na rynku pracy. Jednym z nich jest technik mechanik lotniczy.                   To nowoczesnym kierunek, dobrze płatny i poszukiwany zarówno na rynku lokalnym, ogólnopolskim, jak i światowym. Lotnictwo rozwija się prężnie, coraz większe ilości samolotów przecinają niebo przewożąc pasażerów i ładunki.

Szkola wspólpracuje z  Aeroklubem Ziemi Zamojskiej,  Aeroklub posiada wysoko wykwalifikowana kadrę, która pomoże młodzieży zdobyć praktyczne umiejętności zarówno w czasie praktyk szkolnych jak i w czasie zajęć praktycznych w hangarze Aeroklubu. Technik mechanik lotniczy po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych bez trudu znajdzie prace w całej Europie, nie tylko w Polsce.

Mechanik lotniczy wykonuje przeglądy bieżące i okresowe statku powietrznego, a w szczególności:

  • sprawdza strukturę płatowca statku powietrznego,
  • wykonuje naprawy i czynności obsługowe silnika,
  • wykonuje naprawy i czynności obsługowe instalacji pokładowych.
Technik mechanik lotniczy jest jednym z 33 zawodów dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy.
W codziennej pracy mechanik lotniczy przeprowadza przeglądy techniczne samolotów, diagnozuje i usuwa usterki, wymienia części oraz wykonuje prace konserwacyjne. Musi również dbać o to, aby wszystkie maszyny latające były zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa i przepisami lotniczymi.
Skip to content