AKTUALNOŚCI

Wykaz podręczników
na rok szkolny 2020/2021

Serwis edukacyjny dyktanda.pl zaprasza na II edycję konkursu ortograficznego, pod nazwą „Wakacyjny Mistrz Ortografii”. Skierowany jest dla osób, którym rozwiązywanie dyktand sprawia przyjemność. Start konkursu już w piątek 26 czerwca, potrwa on aż do 7 września 2020 r. Oprócz mistrzowskich tytułów i dyplomów, na laureatów czekają wartościowe nagrody. W konkursowej puli czeka ponad 90 atrakcyjnych paczek z nagrodami. Udział w konkursie i korzystanie ze strony są całkowicie bezpłatne. Przyłączcie się do zabawy i uczcie się ortografii z przyjemnością!

Konkurs podzielony będzie na 5 dwutygodniowych etapów + Wielki Finał, który wyłoni Wakacyjnego Mistrza Ortografii. Uczestnicy rywalizować będą w pięciu kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia, dorośli. Im więcej dyktand uczestnik rozwiąże poprawnie, tym więcej punktów zdobędzie, co przełoży się na wyższą pozycję w rankingu. Zapraszamy także do aktywnego śledzenia facebook.com/dyktandapl/, gdzie przeprowadzimy dodatkowy konkurs niespodziankę.
Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: https://dyktanda.pl/mistrz_ortografii_i.html

Starostwo Powiatowe w Zamościu serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  z terenu powiatu zamojskiego do wzięcia udziału w I Powiatowym Konkursie Fotograficznym pn.: “Piękno Powiatu Zamojskiego w obiektywie”, pod Honorowym Patronatem Starosty Zamojskiego.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„Zabytki krajów niemieckojęzycznych i anglojęzycznych”

 Informujemy, że  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY  „Zabytki krajów niemieckojęzycznych i anglojęzycznych”, którego celem  było  zainteresowanie uczniów językiem niemieckim, językiem angielskim, kulturą tych krajów oraz  rozbudzanie wrażliwości artystycznej i kreatywności młodzieży, został rozstrzygnięty.
       Konkurs skierowany był do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych.
        Jury w składzie: Małgorzata Chomicka (nauczycielka języka niemieckiego), Rafał Sudołowicz (nauczyciel języka angielskiego) oraz  Paweł Łosiewicz (absolwent szkoły plastycznej i architekt) wyłoniło zwycięzców.


Kategoria: ZABYTKI KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

I miejsce
Kacper Maciaszek (SP nr 1 Szczebrzeszyn) za pracę STONEHENGE-ENGLAND

II miejsce
Karolina Banach (SP nr 1 Szczebrzeszyn) za pracę BIG BEN-LONDON

Oliwia Kitowska (SP nr 1 Szczebrzeszyn) za pracę AUSTRALIA’S BEST PLACES TO VISIT

III miejsce
Amelia Zakrzewska (SP nr 1 Szczebrzeszyn) za pracę BIG BEN- LONDON  

Wyróżnienie

Maja Poznańska (SP nr 1 Szczebrzeszyn)  za pracę  STATUE OF LIBERTY-NEW YORK


Kategoria: ZABYTKI KRAJÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

I miejsce
 Kamila Szyduczyńska (SP Bodaczów) za pracę  pt. Berlin Bodemuseum

II miejsce
Aleksandra  Mach (SP Michalów) za pracę  Burg Guttenberg
 Laura Siemko (SP Bodaczów)  za pracę  Der Berliner Dom     

III miejsce
Kamila Nizio (SP Michalów)  za pracę  Schloss Chillon- Schweiz
Natalia Smyl (SP Michalów)  za pracę  Deutschsprachige Länder
Igor Mach (SP Bodaczów)  za pracę  Sehenswürdigkeiten der Deutschsprachigen Länder

Wyróżnienie
Agata Kłus
(SP Bodaczów)  za pracę  Die Bastei


Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy,  a nauczycielom dziękujemy za współpracę i przygotowanie uczniów do konkursu.

Organizatorzy

„Lider wiedzy i ochrony środowiska”

      Zespól Szkól nr2 im. Dr Z. Klukowskiego          w Szczebrzeszynie po raz drugi przystąpił do udziału w programie stypendialnym „Lider wiedzy i ochrony środowiska” .Jego organizatorami są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Aby otrzymać stypendium zgłoszony uczestnik programu musi wykonać szereg zadań za, które otrzymuje punkty.
Są to m.in. prowadzenie i opis obserwacji meteorologicznych i fenologicznych, udział       w programach badawczych , organizowanie działań poświęconych ochronie środowiska
i przyrody oraz upowszechnianie wiedzy na temat form tej ochrony.

  Naszą szkołę w tym programie będzie reprezentowała uczennica klasy I TŻ- Ania Mróz, która już zaczęła realizować wyznaczone zadania. Jednym z nich było wykonanie prezentacji dotyczącej zagospodarowania odpadów pt. ”Śmieci      i co dalej?”. Tą prezentację umieszczamy na naszej stronie aby jak najwięcej osób mogło się z nią zapoznać.

Szkolnym koordynatorem programu jest

 M. Mazur

      Zespół Szkół nr 2 im. Dr Z. Klukowskiego po raz kolejny wraz ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu włączył się w realizację programu „Wybierz życie- pierwszy krok” . Jest to program mający na celu upowszechnienie wiedzy  dotyczącej profilaktyki zakażenia wirusem  HPV głównie wśród kobiet. Jego odbiorcami są dziewczęta klas pierwszych ale również ich mamy, siostry, babcie i inne kobiety           w rodzinie.

 

Ma on za zadnie upowszechnić wiedzę na temat roli szczepień oraz badań cytologicznych w zapobieganiu chorobom nowotworowym wywołanym przez wirusy brodawczaka u młodych ludzi głównie kobiet.

 W tym roku szkolnym program realizowany jest on-line a szkolnym koordynatorem jest M. Mazur

Harmonogram konsultacji maturalnych

HARMONOGRAM KONSULTACJI MATURALNYCH
w ZS Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie
od 25 maja 2020 r.

Konsultacje dla Absolwentów Technikum Mechanicznego:
PONIEDZIAŁEK:
1. 8.10 – 8.55 język angielski (sala 4, poziom rozszerzony),
2. 9.00 – 9.45 język angielski (sala 4, poziom podstawowy),
3. 9.50 – 10.35 język polski (sala 11, poziom podstawowy).
WTOREK:
1. 11.30 – 12.15 matematyka (sala 12, poziom podstawowy),
2. 12.20 – 13.05 matematyka (sala 12, poziom rozszerzony).

Konsultacje dla Absolwentów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:
PONIEDZIAŁEK:
1. 8.00 – 8.45 język niemiecki (sala 1, poziom rozszerzony),
2. 8.50 – 9.35 język niemiecki (sala 1, poziom podstawowy),
3. 9.40 – 10.25 biologia (sala 3, poziom rozszerzony),
4. 10.30 – 11.15 język polski (sala 11, poziom podstawowy),
WTOREK:
1. 9.40 – 10.25 matematyka (sala 12, poziom rozszerzony),
2. 10.30 – 11.15 matematyka (sala 12, poziom podstawowy),
3. 11.20 – 12.05 język angielski (sala 2, poziom podstawowy),
4. 12.10 – 12.55 język angielski (sala 2, poziom rozszerzony).

GODZINY KONSULTACJI SĄ ŚCISŁE I NIE MOGĄ ULEGAĆ PRZESUNIĘCIU. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZAJĘĆ W SZKOLE.
Konsultacji udzielają nauczyciele, którzy prowadzili zajęcia w poszczególnych klasach.

ZAPRASZAMY!

ROZSTRZYGNIĘCIE X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO „PŁYNĄĆ POD PRĄD”

Miłe informacje napłynęły do nas z Wrocławia. Wśród laureatów     X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd” znalazły się dwie uczennice Zespołu Szkół nr 2                                  im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie. 

W  kategorii szkół ponadpodstawowych – wiersz w edycji 2020      X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”              I NAGRODĘ za pracę pt. „Dziewczyna z białą różą” zdobyła AMELIA WOLIŃSKA.  II NAGRODA za pracę pt.„Ostatnia droga” przypadła natomiast HANNIE WOLIŃSKIEJ. Nauczycielką obu uczennic jest Pani  Dorota Tomczewska.

X Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd” zorganizowany był przez Szkołę Podstawową nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny oraz Klub Herbertowskich Szkół .  Honorowy Patronat nad konkursem objął siostrzeniec Zbigniewa Herberta – dr hab. Rafał Żebrowski.  Honorowym Przewodniczącym Jury był wybitny językoznawca    prof. Jan Miodek.  Honorowy Patronat Instytucjonalny objęli          zaś: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Kurator Oświaty, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
W tegorocznej edycji do konkursu zgłosiło się 106 uczniów              (z 66 szkół), którzy przedstawili „historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, rodzinnej, który był lub jest wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Prawda – nawet za cenę utraty życia”. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

"Laptopy dla uczniów"

Starostwo Powiatu Zamojskiego w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA przekazały w marcu 2020 r. sprzęt komputerowy w postaci laptopów  i urządzeń Fast Ethernet Adapter, które zostały wypożyczone uczniom potrzebującym wsparcia     w czasie nauki na odległość.

Celem akcji jest walka z wykluczeniem cyfrowym. Więcej informacji o programie ZDALNA SZKOŁA na zdalnaszkola.edu.pl

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2
im. dr Z. KLUKOWSKIEGO
W SZCZEBRZESZYNIE
W SPRAWIE DOSTOSOWANIA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 657) wprowadza m. in. rozwiązania, które dostosowują postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół ponadpodstawowych do zmienianych terminów przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, w tym także terminów ogłoszenia wyników tych egzaminów, które są przeliczane na punkty rekrutacyjne w tym postępowaniu.

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE SPOSOBU I TRYBU KONSULTACJI RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI W CZASIE TRWANIA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

Szanowni Państwo!
Chcąc uzyskać informację o postępach w nauce na odległość i  ocenach swoich dzieci, można skontaktować się z panią Dorotą Jarosz- nauczycielem pełniącym funkcję szkolnego koordynatora do spraw konsultacji i przepływu informacji.
Można też zgłaszać koordynatorowi problemy i trudności Państwa oraz Państwa dzieci w związku nauczaniem na odległość.

Dyżur telefoniczny i mailowy:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU w godzinach 16.00-18.00
Adres mailowy: zczszoceny@gmail.com
Numer telefonu: 797 834 157

Pedagodzy szkolni dla ucznia i rodzica.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Zawieszenie od dnia 16 marca br. prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nie oznacza zawieszenia przez szkołę wszystkich form działalności. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, pragniemy wspierać naszych uczniów, w samokształceniu w domu i zachęcać do bezpośredniego kontaktu elektronicznego przy wykorzystaniu: strony internetowej szkoły, mailingu.

Z wyrazami szacunku
Joanna Borowiec Szklarz – pedagog szkolny.

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą na terenie naszego kraju epidemią koronawirusa i brakiem możliwości uczestniczenia uczniów w zajęciach na terenie szkoły, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich warunków do nauki w domu – wydzielony kącik lub pokój, by uczeń mógł spokojnie pracować. Czas przeznaczony na naukę nie powinien być zakłócany żądaniami rodziców czy rodzeństwa do czynienia pewnych posług, głośną muzyką, programem telewizyjnym, itp.

Zachęcam do  przeprowadzenia spokojnej rozmowy z dzieckiem na temat obecnej sytuacji, Jego obaw, trudności ale też obowiązków związanych z nauczaniem           w domu.

Pozdrawiam
Elżbieta Nawrocka – pedagog szkolny