AKTUALNOŚCI

24 września 2021 r. odbędzie się inauguracja kształcenia praktycznego klasy patronackiej Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczebrzeszynie

Informacja
Spotkanie z rodzicami odbędzie się
20 września 2021 r. o godz. 15:30

REGULAMIN KIERMASZU PODRĘCZNIKÓW

  1. Kiermasz odbywa się w bibliotece szkolnej w dniach od 07 – 30 września 2021 r.
  2. W każdym podręczniku przeznaczonym do sprzedaży należy wpisać ołówkiem  następujące dane: imię i nazwisko, klasę oraz cenę.
  3. Dodatkowo na osobnej kartce należy oddać listę podręczników przeznaczonych do sprzedaży wraz z cenami potwierdzoną podpisem przyjmującego nauczyciela.

  4. Pieniądze za sprzedane książki lub książki niesprzedane należy odebrać najpóźniej do dnia 4 października 2020 r. Pieniądze należy odebrać osobiście, za okazaniem legitymacji szkolnej.

  5. Po tym terminie książki niesprzedane zostaną rozdane zainteresowanym uczniom lub oddane do skupu makulatury a nie odebrane w terminie pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowych książek do Biblioteki.
  6. Podręczniki przyniesione do sprzedaży będą miały specjalnie wyznaczone na to miejsce i poddawane 2-dniowej kwarantannie.

Jubileusz 210 lat szkolnictwa średniego w Szczebrzeszynie

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…”

Jan Zamoyski 
 

   1 września 2021 r. w Zespole Szkół nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego odbędzie się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022 Szkół Powiatu Zamojskiego. Uroczystość uświetnią obchody 210 lat szkolnictwa średniego w Szczebrzeszynie oraz 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej.  

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, absolwentów, uczniów, rodziców, pracowników szkoły i jej przyjaciół na uroczystą  Mszę Świętą dnia 01.09.2021 r. o godz. 10:30 w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Szczebrzeszynie.                                                      

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Rodzice  

Zespołu Szkół Nr 2 im. Dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie 

e-book projektu eTwinning "Tasty Region"

3 edycji programu stypendialnego "Lider wiedzy i ochrony środowiska"

Emil Knybel uczeń kl IV TŻiUG wykonuje zadania w ramach udziału w 3 edycji programu stypendialnego “Lider wiedzy i ochrony środowiska”organizowanego przez WFOŚiGW oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

PROJEKT AUTORSKIEJ ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ EMILA

Fotowoltaika w Szczebrzeszynie – prezentacja

„Zagraniczny staż w gastronomii krokiem w stronę sukcesu zawodowego”

05 lipca 2021 rozpoczyna się 4 tygodniowy staż zawodowy uczniów w Hiszpanii w ramach projektu akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus + w roku 2020.

Dzięki tej praktyce uczniowie uzyskają kwalifikacje zawodowe, językowe, kulturowe i społeczne zgodnie z ideą ECVET (Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, który ma służyć zwiększeniu przejrzystości i porównywalności kwalifikacji).

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021

Dnia 25 czerwca 2021 r. w auli Zespołu Szkół nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego z udziałem Wicestarosty Zamojskiego Pana Witolda Maruchy, który podziękował całemu gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi za wkład w rozwój Szkoły, a uczniom pogratulował otrzymania promocji. Pan Wicestarosta wyraził zadowolenie z działań promocyjnych, które przyniosły efekt w formie dobrego naboru uczniów do klas pierwszych w przyszłym roku szkolnym oraz życzył bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie, Małgorzata Piłat, podsumowała efekty pracy i zameldowała o wykonaniu zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych zaplanowanych do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 oraz podziękowała organowi prowadzącemu Szkołę za stworzenie warunków do realizacji zadań w formie projektu „Przyjazna szkoła zdalna”’ „Aktywna tablica” i Internet z OSE, dzięki którym Szkoła zyskała nowy sprzęt komputerowy i szerokopasmowy Internet. Pani dyrektor złożyła też podziękowania władzom oświatowym, instytucjom wspomagającym pracę Szkoły, które sprawują opiekę nad klasami patronackimi oraz Rodzicom za pracę dla dobra młodzieży i rozwoju Szkoły.

Wyróżniający się uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Przedstawiono czterech kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów i dwóch kandydatów do stypendium Starosty Zamojskiego na rok szkolny 2021/2022.

Spotkanie zakończyła cześć artystyczna.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Przebieg spotkania:

800 – Msza święta w kościele pw. Św. Mikołaja

9 00  – Spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach

10 00  –Rozdanie nagród wyróżnionym uczniom w auli

Podczas uroczystości obowiązuje reżim sanitarny, uczniowie zobowiązani są posiadać maseczki.

Gotowanie Litewskiego dania regionalnego w ramach projektu eTwinning "Tasty Region"

Szlakami naszego pięknego Roztocza

Po powrocie do szkoły ze zdalnego nauczania w ramach integracji i dbałości o zdrowie psychiczne odbył się rajd rowerowy na trasie Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Florianka, Górecko Stare, Górecko Kościelne 11 czerwca 2021 r oraz 17 czerwca 2021 spływ kajakowy po rzece Wieprz na trasie Zwierzyniec-Szczebrzeszyn.

Dołączyliśmy do akcji "Niebieskie motyle"

Nominowało nas  Przedszkole  ze  Szczebrzeszyna, integrujemy się z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu to dla niech – Podjęliśmy wyzwanie!

Celem akcji jest poszerzanie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.
Efekty działań osób i instytucji nominowanych można zobaczyć na naszym profilu Facebook: https://www.facebook.com/osw.jaroslaw/

Zespół Szkół Nr 2 im. Dr Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie nominuje:

Biłgorajskie Centrum Kultury oraz Ochotniczy Hufiec Pracy w Zamościu. „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”

Szkoła pomaga szkole!

“Szkoła pomaga szkole” to ogólnopolska akcja społeczna, w której nasza szkoła bierze udział po raz pierwszy. Celem akcji jest  zbiórka środków na remont mołdawskiej szkoły w Ivancei. Całą społeczność szkolną zachęcamy do wzięcia udziału i okazanie serca potrzebującym.

"Tydzień ulgi"

Zespół Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie przyłączył się do Ogólnopolskiej Kampanii „Tydzień ulgi” zapoczątkowanej przez Instytut Psychologii UJ i w dniach od 17-28 maja nasza młodzież nie musiała obawiać się sprawdzianów, kartkówek i zadań domowych.

Kampania miała na celu obniżenie stresu towarzyszącego uczniom na co dzień i zadbanie o dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli po powrocie do szkoły.

Ideę kampanii można ująć w symbolicznym równaniu: 

MNIEJSZY STRES + WIĘKSZA SWOBODA = 😊 = WIELKA ULGA 

 

W praktyce zadbaliśmy o to, by to był czas, w którym było mniej stresu, napięcia i konfliktów. Znaleźliśmy przestrzeń na rozmowy inne niż o szkole, pracy i zobowiązaniach, to była chwila oddechu od wymagań i presji.   

Ze względu na naukę hybrydową ,,Tydzień ulgi’’ w naszej szkole trwał od 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r. aby każda klasa mogła wziąć udział w kampanii.  

Międzynarodowy projekt eTwinning
„Smakowity Region” – ebook z przepisami kuchni litewskiej i polskiej.
"Tasty Region"-an ebook on Lithuanian and Polish regional dishes.

   Pięćdziesieciu dwóch nauczycieli z kilkunastu krajów Europy i Świata wzięło udział w seminarium na platformie eTwinning zorganizowanym na Malcie. Tematem dyskusji i wykładów były kompetencje cyfrowe w edukacji oraz dezinformacja (Media Literacy and Disinformation), tak istotne w dobie nauczania na odległość. Wśród czterech nauczycieli z Polski znalazła się dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie.

Spotkanie prowadzili: dyrektor DDLTS Pan Grazio Grixti i koordynatorka NSO dr Rose-anne Camillieri. Nauczyciele wzięli udział w spotkaniach warsztatowych dotyczących narzędzi TIK, cyfrowej edukacji z eTwinning, sposobach zwalczania mowy nienawiści, fake news oraz dezinformacji w sieci.

Istotną częścią spotkania było nawiązanie kontaktów z nauczycielami innych krajów, wzajemne poznawanie się i dzielenie się pomysłami na międzynarodowy projekt na platformie eTwinning.

Nasza szkoła zaproponowała projekt z dziedziny Gastronomii „Smakowity Region” – ebook z przepisami kuchni litewskiej i polskiej. Naszym partnerem w projekcie jest szkoła z miejscowości Kursenai na Litwie.

 

"Złote Szkoły NBP"

W czwartek 29.04.2021r. zakończyła się realizacja  programu “Złote  Szkoły  NBP”. Temat I edycji to „Giganci finansów osobistych” W ramach projektu zostały  wykonane trzy zadania: spotkanie z ekspertem, lekcja z ekonomią, debata szkolna.    

Udział w realizacji programu rozpoczęliśmy od spotkań z ekspertami. W pierwszym z nich  wziął udział był pan Piotr Szymczak, który przedstawił młodzieży zagadnienie  „Oszczędzanie pieniędzy, a poduszka finansowa” oraz „finanse osobiste, a finanse dla firm”. Drugim zaproszonym ekspertem była pani Anna Kożuch, która motywowała wszystkich uczestników do „Oszczędzania pieniędzy na wyznaczony cel”. W kolejnym spotkaniu młodzieży z ekspertem wzięła udział pani Joanna Krupińska, dyrektor banku PKO BP. Przedstawiła zagadnienie : „ Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza”. Wszystkie spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno społeczności szkolnej, jak i gości zewnętrznych uczestniczących w spotkaniach. Po każdym wykładzie eksperta odbywała się debata z jego udziałem. Uczestnicy  zadawali  pytania, dzieli się swym doświadczeniem  i dyskutowali na temat finansów osobistych. 

“Lekcję z ekonomią” pod tytułem „Oszczędzanie na talerzu” przeprowadziły panie Agnieszka Nowak i Joanna Herc-Majewska. W czasie której uczniowie  wykazali się umiejętnościami językowymi i zawodowymi (technologia żywności i usług gastronomicznych).  Na zakończenie programu  konkursowego ” ZŁOTYCH SZKÓŁ NBP” odbyła się debata pt. Czy pieniądze rządzą światem?  Uczestnicy wypowiadali się na postawione pytanie.  Na wirtualnej tablicy każdy  mógł zaprezentować swoje zdanie na ten temat. Stworzono mapy myśli z terminów związanych z finansami osobistymi, w języku polskim i angielskim. Na zakończenie sformułowano wspólne stanowisko. Wniosek z naszej debaty został zgłoszony  do międzynarodowej debaty  na ten temat.

Cały projekt ” ZŁOTE SZKOŁY NBP” był niezwykłym doświadczeniem dla wszystkich uczestników. Dzięki spotkaniom z ekspertami, debatom oraz lekcji udało się zgłębić tajniki ekonomii oraz rozsądnego gospodarowania pieniędzmi. Była to wspaniała podróż w świat finansów osobistych. Zapraszam do obejrzenia zdjęć  z całego wydarzenia.

 

Ogólnopolski projekt "Zaproś mnie na swoją lekcję"

        Kolejnym działaniem, w którym  bierze udział  nasza szkoła jest ogólnopolski projekt ,,Zaproś mnie na swoją lekcję”. W związku z tym nasi uczniowie z klas II i III TŻ w dniu 27 kwietnia uczestniczyli w ciekawej lekcji. Została ona  przeprowadzonej przez Liderkę tego projektu panią Karolinę Topę – nauczycielkę z XXI LO w Gdańsku. Tematem przewodnim lekcji było ,, Stresuj się mądrze”.

Uczniowie poznali biologiczny mechanizm powstawania stresu, jego przyczyny oraz możliwe następstwa. Usłyszeli wskazówki  jak należy sobie radzić w sytuacji długo utrzymującego się czynnika stresogennego. Dowiedzieli się również, że przedłużający się smutek i przygnębienie mogą być oznaką depresji. Jeśli występuje taki stan to należy taką osobę skonsultować ze specjalistą: psychologiem lub psychiatrą. Pani Karolina przekazała  uczniom informację o miejscach, w których możemy szukać pomocy w sytuacji długo utrzymującego się złego samopoczucia. Są to poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne lub Poradnie zdrowia psychicznego. Lekcja wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestniczących w niej uczniów oraz nauczycieli ponieważ poruszała bardzo aktualne problemy. Pani Karolinie składamy serdeczne podziękowania za przybliżenie nam- podczas zdalnej lekcji w bardzo interesujący sposób tego trudnego zagadnienia.

Gratulacje dla Emila

Miło jest nam poinformować, że nasz uczeń Emil Knybel zdobył wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Zima 2021 w obiektywie”, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. Zainteresowanie było bardzo duże, ponieważ na konkurs wpłynęło aż 415 zdjęć. Serdecznie gratulujemy Emilowi i życzymy wielu sukcesów!

Wyniki konkursu „Zima 2021 w obiektywie” – Gmina Zamość (gminazamosc.pl)

Echo Szkoły Nr 3

„Dietetyka i fitness” z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia „Aliant – kalkulator dietetyczny”

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Szczebrzeszynie zachęca wszystkich absolwentów klas ósmych szkół podstawowych do rozpoczęcia nauki w branży gastronomicznej. Oprócz tego, że posiadamy wykwalifikowaną kadrę uczącą przedmiotów zawodowych, mamy również bogato wyposażoną bazę dydaktyczną.

 Nowatorskie metody, które stosujemy umożliwiają wysoki poziom kształcenia i rozwój uczniów. Spośród innowacji pedagogicznych, które prowadzone są w naszej szkole chcemy zwrócić szczególną uwagę na „Dietetykę i fitness”, ponieważ tematyka prozdrowotnego stylu życia jest coraz bardziej istotna we współczesnym świecie. W ramach innowacji korzystamy ze specjalistycznego programu komputerowego do układania i modyfikacji jadłospisów „Aliant- kalkulator dietetyczny”. Jest to nowoczesne narzędzie edukacyjne, które stosujemy od bieżącego roku szkolnego. Dzięki niemu uczymy się określać indywidualne zapotrzebowania energetyczne i odżywcze, interpretować normy żywienia i modelowe racje pokarmowe poszczególnych grup ludności, jak też osób z chorobami dietozależnymi, obliczać wartość odżywczą produktów i posiłków, komponować autorskie przepisy i tworzyć smaczne, skuteczne i zbilansowane diety. Korzystamy także z fachowej literatury – a w niedalekiej przyszłości – do naszej bazy dołączy profesjonalna waga „Analizator składu ciała”, dzięki której uczniowie będą nabywać umiejętności pomiaru i odczytu segmentowej masy ciała. Rozwijamy się dla Was! Zapraszamy serdecznie!

Jolanta Naklickia-Kleser rekomenduje naukę w naszej szkole.


Pani Jolanta Naklicka – Kleser – jest pasjonatką gotowania, właścicielką Pracowni SMAKU w Katowicach, autorką książek kulinarnych, uczestniczką 2 edycji programu Master Chef, a obecnie gotującą w programie „Pytanie na Śniadanie”.

KLASA PATRONACKA

Liceum Ogólnokształcące im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie dołączyło do grona szkół objętych patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Współpraca zakłada wspieranie uczniów klas biologiczno- chemicznych w zakresie rozwijania zainteresowań, a także ułatwianie nauczycielom i uczniom naszej Szkoły korzystania z bazy naukowej i doświadczeń Uczelni patronackiej. Podpisana umowa zakłada realizację wielu wspólnych przedsięwzięć. Uczniowie klasy patronackiej będą uczestniczyć w wybranych wykładach, konferencjach i zajęciach warsztatowych oraz otrzymają dostęp do platformy e-WSIiZ.

Link do informacji o klasie patronackiej.

Szkoła w chmurze Microsoft

Zespół Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie  może pochwalić się tytułem – Szkoły w Chmurze Microsoft. 

Tytuł ten przyznawany jest przez firmę Microsoft za bycie innowacyjną placówką wykorzystującą najnowsze rozwiązania Microsoft dla Edukacji! 

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że nasze zaangażowanie zostało docenione. 

Dziękujemy

ZS Nr 2

TYDZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO - WYZWANIE

A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”

Mikołaj Rej

Zapraszam wszystkich uczniów do udziału w projekcie edukacyjnym ,,Tydzień Języka Ojczystego”. Celem projektu jest popularyzacja języka ojczystego i kształcenie świadomości językowej wśród uczniów naszej szkoły. Projekt zwraca również uwagę na różnorodność językową i kulturową oraz kształcenie umiejętności porozumiewania się.

Podejmij wyzwanie i wykonaj każdego dnia jedno zadanie, a następnie prześlij odpowiedzi na adres podany w prezentacji genial.ly. Link do prezentacji znajdziecie w wiadomości przesłanej poprzez dziennik elektroniczny.

Przygotowane wyzwania dostarczą Wam miłej zabawy i jednocześnie rozbudzą w Was pasję językową. Na aktywnych uczniów czeka nagroda- szczegóły w prezentacji.

Elżbieta Nawrocka – pedagog.

KLASA AKTORSKA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SZCZEBRZESZYNIE

Zespół Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie i Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń Piotra Dudy podpisały umowę o współpracy.

Od roku szkolnego 2021/2022 w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu powstanie klasa aktorska dla uczniów zainteresowanych sztuką teatralną i filmową. Będzie to klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim i angielskim.

Zajęcia z aktorstwa będą prowadzone w formie innowacji pedagogicznych przez znanych i lubianych aktorów scen polskich Agnieszkę Radzikowską (nagroda aktorska za rolę Iwony w spektaklu „Iwona księżniczka Burgunda”

na Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim) oraz Dariusza Chojnackiego ( nagroda „Złota Maska” za rolę Bohatera w spektaklu „Piąta strona świata” Kazimierza Kutza).

Program innowacji obejmuje retorykę, dykcję i warsztaty aktorskie stwarzając warunki do nabycia wiedzy i umiejętności aktorskich, promocji własnych osiągnięć, odkrywania swoich mocnych stron oraz kreatywności. Uczniowie rozwiną kompetencje interpersonalne i samoocenę – tak istotne we współczesnym świecie.

Cennym doświadczeniem dla młodzieży uczęszczającej do klasy aktorskiej będzie możliwość udziału w spotkaniach z aktorami i reżyserami oraz zaprezentowania swoich osiągnięć na Festiwalu Stolica Języka Polskiego, który odbywa się cyklicznie w Szczebrzeszynie przyciągając rzesze miłośników literatury i sztuki.

Sprawimy, że magiczna scena Szkoły będzie miejscem, w którym zacznie się podróż adeptów aktorstwa we wspaniały świat sztuki.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku: „Agnieszka Radzikowska o klasie aktorskiej w Szczebrzeszynie” dostępnego na stronie https://zs2szcz.pl/rekrutacja-na-rok-szkolny-2021-2022/

Małgorzata Piłat

NOWA „SAMOCHODÓWKA”

w Zespole Szkół Nr 2 im dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie od roku szkolnego 2021/2022

W styczniu 2021 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie,  a firmą Mirosław Momot – warsztat Samochodowy „MomotBlacharstwo, Mechanika Pojazdowa, Lakiernictwo.

Przedmiotem porozumienia jest objęcie patronatem uczniów –  młodocianych pracowników – z klasy pierwszej Szkoły Branżowej I Stopnia kształcącej w zawodach: Blacharz samochodowy oraz Lakiernik samochodowy przez Przedsiębiorcę.

Kształcenie w tych zawodach od roku szkolnego 2020/2021 umożliwił organ prowadzący Szkołę – Powiat Zamojski.

Pracodawca przygotuje uczniów do egzaminu końcowego w ramach praktycznej nauki zawodu, z uwzględnieniem tematów zgłaszanych przez Szkołę w trzyletnim cyklu kształcenia.

Co istotne,  powstanie klasy patronackiej zapewni uczniom Szkoły możliwości korzystania z najnowocześniejszych maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu firmy.

Już w sierpniu 2021 roku Warsztat Samochodowy „MOMOT” znajdzie się w czołówce europejskich firm branży samochodowej dzięki  wdrożeniu  ultraszybkiej, innowacyjnej technologii gradientowego, wieloetapowego utwardzania ultrafioletowego powłok lakierniczych, podwyższającego ich wytrzymałość, twardość i szczelność.

Pan Momot realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw (Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP)

„Samochody to nasza pasja, dzięki temu gwarantujemy solidność wykonania, profesjonalizm oraz bardzo duże doświadczenie” – mówi przedsiębiorca.

Jesteśmy przekonani, że Pracodawca tą pasją potrafi zarazić uczniów „samochodówki” z Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY EDUKACYJNEJ SZKOŁY ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – PASJONATÓW MOTORYZACJI.

Małgorzata Piłat.

Podpisanie porozumienia o współpracy UPZ i ZS Nr 2

Miło nam poinformować, że Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu objęła patronatem klasę o profilu technik mechanik w Zespole Szkół Nr 2 im. dr Z.Klukowskiego w Szczebrzeszynie. To tylko jeden z elementów porozumienia, jakie Uczelnia zawarła z naszą Szkołą.
Umowa o współpracy daje szkole nie tylko prestiż, ale przede wszystkim sporo praktycznych korzyści. Dzięki porozumieniu, uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik będą mieli możliwość poznania urządzeń i maszyn, na jakich kształcą się studenci kierunku mechanika i budowa maszyn UPZ. Zaplanowano również przeprowadzenie cyklu zajęć z nauk technicznych i informatyki dla młodzieży.

– Nasza uczelnia w każdym miejscu i każdym czasie realizuje swoją misję, jaką jest kształcenie młodzieży i zatrzymanie jej tutaj, w regionie, który młodych i wykształconych ludzi bardzo potrzebuje. Myślę, że takie inicjatywy, jak ta dzisiaj podpisana, dają szansę młodzieży na rozwój, na postrzeganie swojej małej ojczyzny, jako szansy na lepszą przyszłość  – mówi dr hab. Andrzej Samborski, rektor Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
    – Dla Zespołu Szkół nr 2 im. dr. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie jest to bardzo ważna chwila. Łączymy wielkie nadzieje związane ze współpracą z tak prężnie rozwijającą się Uczelnią naszego regionu. Ważne jest aby szczególnie teraz, gdy przed oświatą stoją bardzo wielkie wyzwania i trudności umieć zbudować lokalną koalicję, żeby powstał ten efekt synergii  – ocenia mgr Małgorzata Piłat, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im.  dr. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie.

Dzięki porozumieniu, uczniom Technikum o profilu technik mechanik otwierają się możliwości udziału w wybranych wykładach na uczelni, konferencjach i sympozjach organizowanych przez Uczelnię oraz imprezach organizowanych przez UPZ dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie będą mieli też możliwość zgłębiać nowości techniczne i mechaniczne dzięki współpracy z funkcjonującymi w Instytucie Techniczno-Informatycznym UPZ studenckimi kołami naukowymi.

Innowacja w naszej szkole

Uczniowie II klasy liceum ogólnokształcącego w ramach innowacji pedagogicznej tworzą i publikują   gazetkę szkolną ,,EchoSzkoły Innowacja ta polega na realizacji projektu edukacyjnego dzienników regionalnych Polska Press GrupyJunior Media. Junior Media to internetowa platforma do tworzenia gazet, która krok po kroku prowadzi uczniów przez proces powstawania gazety. Uczniowie tej klasy zgłębiają wiedzę jak poprawnie redagować artykuły do gazetki, uczą się wstawiać do aplikacji online, łączą naukę z zabawą ,, bawiąc się” w lokalnych redaktorów czerpią przyjemność i satysfakcje. Efektem działań młodego zespołu redakcyjnego są już dwa wydania gazetki szkolnej ,,EchoSzkoły. Serdecznie zapraszamy do lektury. W składzie redakcji znaleźli się: Agata Karolak, Weronika Trojanowska, Szymon Wachowicz, Wiktoria Wnuk, Amelia Wolińska i Hanna Wolińska. Redaktorem naczelnym jest p. Elżbieta Nawrocka- nauczycielka języka polskiego.

Elżbieta Nawrocka

Blog kulinarny "Na talerzu" uczniów Technikum

Uczniowie i nauczyciele technikum żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie specjalnie dla Was będą prowadzić blog kulinarny 🍲
Na Blogu pojawiać się będą ciekawostki dietetyczne, porady i nowości kulinarne 👌 Zamieszczać będziemy także sprawdzone przepisy na różne potrawy oraz wiele, wiele innych fantastycznych rzeczy 🍨
Serdecznie zapraszamy do czytania i przeglądania 😀

Szkolne pakiety multimedialne NASK

W ramach uczestnictwa w programie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), którego celem jest zapewnienie szkole dostępu do szybkiego Internetu, uruchomione zostało kolejne  działanie, w ramach którego Ministerstwo Edukacji Narodowej,  za pośrednictwem NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy) przekazało naszej szkole “Szkolne pakiety multimedialne” składające się z 25 tabletów wraz z etui, klawiaturą, rysikiem i usługą mobilnego dostępu do sieci internetu, świadczoną do końca roku szkolnego 2020/2021.

Zespół Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie otrzymał 4 szkolne pakiety multimedialne (w sumie 100 tabletów). Każda szkoła wchodząca w skład zespołu  (Technikum, Technikum Mechanicznego, Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia) otrzymała jeden zastaw.

Otrzymane pakiety w zdecydowanym stopniu usprawnią pracę szkoły oraz ułatwią naukę zdalną.

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2020

Z radością informujemy, że uczeń IV klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Stepan Stanishevskyi i uczeń II klasy Technikum Mechanicznego Michał Suszek, otrzymali Stypendium Prezesa Rady  Ministrów. Stypendium to  przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Od roku szkolnego 2019/2020 wysokość stypendium została zwiększona z 2 580 zł do 3 000 zł.

Gratulujemy Stepanowi i jego rodzicom. Życzymy dalszych sukcesów.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie

Program „Aktywna tablica” na lata 2020-2024

„Aktywna tablica” – to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024.

Program ten opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie pozyskało dofinansowanie w wysokości 14 000 zł. dla Technikum i 14 000 zł. dla Branżowej szkoły I Stopnia. Program finansowany jest w 80 proc. ze środków budżetu państwa, pozostałe 20 proc. zapewnia organ prowadzący.

W ramach programu „Aktywna Tablica” szkoła otrzymała 4 laptopy przeznaczone dla Technikum oraz 4 laptopy przeznaczone dla Branżowej Szkoły I Stopnia.

Zakupiony sprzęt obecnie ułatwi naukę zdalną, a w późniejszym czasie stanowić będzie stały element wyposażenia szkoły.

LITERACKIE SUKCESY AMELII I HANNY WOLIŃSKICH

Miło nam poinformować, że uczennice klasy II LO w Zespole Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie Amelia i Hanna Wolińskie kolejny już raz odniosły sukces w konkursie literackim (wcześniej były laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ,,Płynąć pod prąd”)

 

Tym razem ,,młode poetki” wzięły udział w IX WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM I LITERACKIM „MÓJ ANIOŁ”.

I Nagrodę za wiersz pt. „Anioł z obrazka” otrzymała AMELIA WOLIŃSKA. II Nagrodę za pracę pt. ,, “Aniele” zdobyła HANNA WOLIŃSKA. W przygotowaniach do konkursu uczennice wspierała pani Elżbieta Nawrocka- nauczycielka języka polskiego.

W konkursie Amelia i Hania zmierzyły się z 82 uczestnikami z 31 placówek z terenu województwa lubelskiego i podkarpackiego.

 

W kategorii SZKOŁY PONADPODSTAWOWE (15-19 lat) POEZJA okazały się najlepsze.

Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane w gazetce szkolnej EchoSzkoły.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Laureatka konkursu "Lider wiedzy i ochrony środowiska"

Uczennica Technikum o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych Anna Mróz znalazła się wśród laureatów II edycji konkursu stypendialnego “Lider wiedzy i ochrony środowiska”.

Konkurs był organizowany przez WFOŚiGW oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Gratulacje dla Ani oraz jej opiekunki p. Marii Mazur oraz podziękowanie za włożoną pracę, pasję i zaangażowanie w działaniach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

" Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska."
Józef Piłsudski

102 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 listopada 1918 r. to jedna z najważniejszych dat, jakie zapisały się na kartach historii Polski.
Wtedy właśnie, nasza ojczyzna, po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię Prusy i Rosję odzyskała niepodległość.

Przystępujemy do akcji "Szkoła do hymnu"

Zapraszamy społeczność szkolną do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11.
W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy połączenie się za pomocą komunikatorów i zaśpiewanie hymnu on-line.
 „Szanuj, kochaj, chroń” – broszura Ministerstwa Obrony Narodowej
Zachęcamy do zapoznania się z ulotką „Szanuj, kochaj, chroń” przygotowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej, która w syntetyczny sposób opisuje prawidłowe sposoby prezentowania flagi i innych symboli narodowych. Broszura wskazuje również, jaką postawę przyjąć w czasie śpiewania hymnu, a także wymienia najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania „Mazurka Dąbrowskiego”.
Do pobrania: broszura MON „Szanuj, kochaj, chroń”

Znowu trzeba czytać - wystartowała akcja Czytaj Pl 2020
12 bestsellerów znowu za darmo

Biblioteka szkolna zaprasza do wzięcia udziału w największej w Polsce i na świecie akcji czytelniczej Czytaj PL . Selekcja świetnych książek do czytania i do słuchania – w pełni za darmo, do końca listopada. Wystarczy, że pobierzecie aplikację Woblink, zeskanujecie kod QR na stronie https://czytajpl.pl/ i już możecie czytać. Sami widzicie, nie ma wymówki od czytania.

Szczegóły na stronie: CZYTAJ PL

Laureat konkursu fotograficznego "Piękno Powiatu Zamojskiego w obiektywie"

Miło nam przekazać bardzo dobrą wiadomość, uczeń kl. III Ż Emil Knybel został laureatem  w Powiatowym konkursie fotograficznym pt. Piękno Powiatu Zamojskiego w obiektywie”.

Jego fotografia pt. “W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” zajęła III miejsce w kategorii II dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

II edycja programu "Lider wiedzy i ochrony środowiska"
Ania Mróz i jej zrealizowane działania w ramach uczestnictwa w II edycji programu stypendialnego “Lider wiedzy i ochrony środowiska”.
Jego organizatorami są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Szkolne czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie (Technikum, Liceum, Branżowa Szkoła I Stopnia) aktywnie włączyli się w akcję “Narodowe Czytanie” zapoczątkowaną przez Parę Prezydencką i 29 września przedstawili inscenizację fragmentów romantycznego dramatu Juliusza Słowackiego- dramatu, który porusza zarówno serce, jak i rozum.

W wydarzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście: wicestarosta Pan Witold Marucha oraz dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Pani Joanna Dunal. Akcji towarzyszyła prezentacja sylwetki pisarza oraz wariacja Barbary Kurdej- Szatan pt.,,Juliusz Słowacki wielkim poetą był” nawiązująca do lekcji języka polskiego z ,,Ferdydurke” Gombrowicza.

Spektakl opracowała p. Elżbieta Nawrocka

Ślubowanie

Rajd rowerowy na pożegnanie lata i powitanie jesieni

W piątek 25 września odbył się rajd rowerowy na trasie Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Florianka, Górecko Stare, Górecko Kościelne. W rajdzie rowerowym na pożegnanie lata i powitanie jesieni wzięło udział 12 uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli Pawła Pietrowicza i Jarosława Kadłubowskiego. Piątkowy poranek przywitał nas piękną, jeszcze letnią pogodą. Wyruszyliśmy ścieżką pieszo – rowerową wzdłuż Wieprza w kierunku Zwierzyńca. Po dotarciu do Zwierzyńca zwiedziliśmy kościół na wyspie św. Jana Nepomucena i zrobiliśmy krótki postój nad stawami Echo. Po odpoczynku ruszyliśmy w dalszą drogę przez Roztoczański Park Narodowy. W osadzie Florianka zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie przy pomniku przyrody, jakim jest dąb Florian i odwiedziliśmy hodowlę konika polskiego. Po przybyciu do Górecka Kościelnego udaliśmy się na zaporę wodną pełniącą rolę lokalnej hydroelektrowni i podziwialiśmy położony w malowniczym terenie zbiornik retencyjny na rzece Szum. W dalszej części naszej wycieczki po Górecku Kościelnym zwiedzaliśmy pomnikowe dęby szypułkowych i kapliczkę św. Stanisława na rzece Szum. Po krótkiej przerwie udaliśmy się w drogę powrotną do Szczebrzeszyna. Ostatni przystanek zrobiliśmy w Żurawnicy przy moście na Wieprzu. O godzinie 14 dotarliśmy na plac szkolny w Szczebrzeszynie, zadowoleni i zrelaksowani po tak wspaniale spędzonym dniu, w którym mogliśmy zwiedzać zabytki oraz podziwiać florę i faunę pięknego Roztocza.

Dołączyliśmy do akcji "Niebieskie motyle"

KONKURS „WAKACJE z HISTORIĄ” ROZSTRZYGNIĘTY!

Dnia 24 września 2020 r. w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników konkursu zorganizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość „Wakacje z historią”.

Ideą konkursu było zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy na temat bohaterów podziemia niepodległościowego naszego regionu. W konkursie wzięło udział 27 uczestników z 16 szkół Powiatu Zamojskiego, Powiatu Tomaszowskiego i Powiatu Lubaczowskiego ( tereny działania Inspektoratu Zamojskiego AK).

Uczennica Zespołu Szkół Nr 2 im dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie Natalia Siurek swoją pracą na temat działalności ppor. AK Jana Turowskiego ps. „Norbert” zdobyła pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych. Natalia wybrała postać „Norberta”, ponieważ był on uczniem tej samej szkoły co ona.

Nauczycielka historii Zespołu Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie – Pani Agnieszka Sawic-Kołodziejczyk – była opiekunem Natalii w czasie konkursu.

Gratulacje dla organizatorów za cenną inicjatywę, a dla nagrodzonych za wynik!

Małgorzata Piłat

Niedzielny rajd po roztoczu

W niedzielę 13 września odbyła się wycieczka rowerowa ze Szczebrzszyna do Zwierzyńca. W rajdzie wzięli udział wychowankowie mieszkający w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym pod opieką nauczycieli Pawła Pietrowicza i Jarosława Kadłubowskiego. Podziwialiśmy florę i faunę Roztocza. W Zwierzyńcu zwiedziliśmy kościółek na wodzie, Zwierzyńczyk i staw Echo.

Odsłonięcie tablicy epitafialnej poświęconej ofiarom Zbrodni Katyńskiej

Dnia 13 września 2020 r. w miejscowości Mokrelipie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy epitafialnej poświęconej ofiarom Zbrodni Katyńskiej. W tej pięknej i patriotycznej uroczystości zorganizowanej przez lokalną społeczność i samorząd wzięła udział delegacja nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie.

Pani dyrektor Małgorzata Piłat i nauczyciel naszej szkoły Pan Wiesław Pastuszka złożyli okolicznościowy wieniec ku czci ofiar. Obecność pocztu sztandarowego i delegacji młodzieży podkreśliły fakt, iż działania szkoły są nakierowane na wychowanie do wartości i kształtowanie postaw szacunku do przeszłości naszego kraju.

,,Żywa lekcja patriotyzmu"

8 września 2020 r. młodzież naszej szkoły wzięła udział w lekcji historii ukazującej walki Żołnierzy Niezłomnych na terenie Zamojszczyzny                    i koncentrującej się głównie na okresie Powstania Zamojskiego. Ta żywa lekcja patriotyzmu realizowana była     w ramach projektu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość   pn. “Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu”, współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Głównym celem projektu było zainteresowanie młodzieży szkolnej historią Polskiego Podziemia Niepodległościowego oraz jego bohaterami-Żołnierzami  Niezłomnymi. Lekcja odbyła się w wyjątkowym miejscu pielęgnującym etos Armii Krajowej i mogącym poszczycić się cennymi walorami muzealnymi i historycznymi- w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu.  To już kolejne działanie  ramach tego projektu, w którym udział biorą nasi uczniowie. Warto przypomnieć,  że w okresie wakacji uczennica III klasy technikum- Natalia Siurek- uczestniczyła  w ,,Konkursie historycznym pt. “Wakacje z historią”.

"Wakacje z historią"

Podczas tegorocznych wakacji Natalia Siurek, uczennica klasy drugiej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wzięła udział w konkursie historycznym „Wakacje z historią” zorganizowanym przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W ramach ww. konkursu pod kierunkiem nauczyciela historii – mgr Agnieszki Sawic – Kołodziejczyk Natalia napisała pracę historyczną oraz przygotowała prezentację multimedialną o losach wywodzącego się ze Szczebrzeszyna Jana Turowskiego ps. „Norbert” (uczęszczającego przed II wojną światową do szkół mieszczących się w murach naszej szkoły) – uczestnika Kampanii Wrześniowej 1939, działacza podziemia niepodległościowego AK i WIN. Rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi 30 września.

Trzymamy  za Natalię kciuki.

Stypendyści Starosty Zamojskiego

Z przyjemnością informujemy, że stypendystami Starosty Zamojskiego Pana Stanisława Grześko,  za wybitne wyniki w nauce roku szkolnego 2019/2020,  zostali uczniowie  Technikum :  Natalia Siurek Emil Knybel i Anna Mróz

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło w czasie uroczystości Powiatowej Inauguracji  Roku Szkolnego  w Zwierzyńcu.

„Lider wiedzy i ochrony środowiska”

  Zespól Szkól nr2 im. Dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie po raz drugi przystąpił do udziału w programie stypendialnym „Lider wiedzy i ochrony środowiska” .Jego organizatorami są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Aby otrzymać stypendium zgłoszony uczestnik programu musi wykonać szereg zadań za, które otrzymuje punkty.
Są to m.in. prowadzenie i opis obserwacji meteorologicznych i fenologicznych, udział w programach badawczych, organizowanie działań poświęconych ochronie środowiska
i przyrody oraz upowszechnianie wiedzy na temat form tej ochrony.

Naszą szkołę reprezentuje uczennica klasy II TŻ- Ania Mróz, która tym razem przygotowała grę dydaktyczną “Ścieżka przyrodnicza po Nieliszu”. Ścieżka jest przeznaczona dla młodzieży oraz dla osób dorosłych i jej długość wynosi około  2,5 km.
Na ścieżce napotkasz sześć punktów, do których przypisane są zadania. Dzięki nim sprawdzisz swoją znajomość z zakresu wiedzy o  przyrodzie i ochronie środowiska.Grę umieszczamy na naszej stronie aby jak najwięcej osób mogło się z nią zmierzyć.

Szkolnym koordynatorem programu jest nauczyciel biologii.
 M. Mazur

Festiwal Języka Polskiego

Z ogromną radością informujemy że już w niedzielę 2 sierpnia rozpoczyna się Festiwal Stolica Języka Polskiego. Festiwal w niedzielę zawita do Zamościa,  ale już od poniedziałku 3 sierpnia oficjalna Stolica Języka Polskiego będzie działała pełną parą na terenie naszej Szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z programem Festiwalu na stronie https://stolicajezykapolskiego.pl/ Pamiętajmy o bardzo ważnych zasadach związanych z pandemią Covid-19, bo nasze wspólne bezpieczeństwo jest priorytetem. Nasi wolontariusze będą służyć pomocą podczas każdego dnia Festiwalu.

Do zobaczenia !

31.07.2020 Festiwal Języka Polskiego.

Niedługo początek Festiwalu Stolica Języka Polskiego. Nasi wolontariusze już w piątek 31 lipca odbyli szkolenie dotyczące zasad bezpieczeństwa oraz organizacji Festiwalu. Szkolenie przeprowadził osobiście Dyrektor i pomysłodawca wydarzenia Pan Piotr Duda. To było bardzo ciekawe spotkanie, które na pewno pomoże nam w pracy wolontariusza.

03.08.2020 Festiwal Języka Polskiego.

Festiwal Stolica Języka Polskiego działa już pełną parą na terenie naszej szkoły. Nasi wolontariusze są już gotowi do pracy na swoich stanowiskach.  Z licznikami w ręku dbają o to, aby wszyscy uczestnicy Festiwalu czuli się bezpiecznie. Zapraszamy serdecznie do Miasteczka Festiwalowego! Naprawdę warto!

04.08.2020 Festiwal Języka Polskiego.

To już trzeci dzień Festiwalu Stolica Języka Polskiego. Dzień dzisiejszy poświęcony był przede wszystkim warsztatom i zajęciom dla najmłodszych w ramach Małej Stolicy Języka Polskiego. Także dzisiaj odwiedził nasze Miasteczko Festiwalowe Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko. Pan Starosta mógł również przyjrzeć się pracy naszych wolontariuszy przy organizacji Festiwalu. Miasteczko Festiwalowe prezentuje się naprawdę okazałe! Zapraszamy serdecznie!

05.08.2020 Festiwal Języka Polskiego

Czwarty dzień Festiwalu obfitował w wiele różnorodnych wydarzeń. Dzień rozpoczęły spotkania autorskie i warsztaty literackie w ramach Małej Stolicy Języka Polskiego. Mimo niesprzyjającej aury wszyscy uczestnicy byli zachwyceni. Kolejnym punktem programu był rajd rowerowy po wąwozach lessowych oraz spotkania na scenie głównej oraz przed Cerkwią. Punktem kulminacyjnym programu było niezwykłe widowisko poetyckie w magicznej scenerii z przepiękną muzyką w tle. Nasi wolontariusze koordynowali wszystkie wydarzenia od samego rana aż do późnej nocy, oczywiście z zachowaniem wszystkich obostrzeń. Kto jeszcze nie odwiedził naszego Miasteczka Festiwalowego musi koniecznie to zrobić w najbliższych dniach!

Wieczorem 5 sierpnia odbył się niezwykły spektakl plenerowy. Widowisko łączyło poezję i sztukę z przepięknie zaaranżowaną muzyką. Sceneria była wprost bajkowa. Zobaczcie sami!
 

Oto program Festiwalu na kolejne dni: https://stolicajezykapolskiego.pl/program-glowny/

06.08.2020 Festiwal Języka Polskiego

Czwartek był bardzo pracowitym dniem dla naszych wolontariuszy. Mnóstwo wspaniałych spotkań autorskich i rozmów nie tylko o literaturze. Dzień zwieńczyło wręczenie Nagrody Wielkiego Redaktora oraz wspaniały koncert piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Pani Nuli Stankiewicz. Do końca Festiwalu Stolica Języka Polskiego pozostały tylko 2 dni, więc serdecznie zapraszamy do Miasteczka Festiwalowego przy naszej szkole. W linku znajduje się cały program Festiwalu https://stolicajezykapolskiego.pl/program-glowny/

Wieczorny koncert piosenek Agnieszki Osieckiej: wykonanie Nula Stankiewicz, nowa aranżacja Jerzy Strobel.

07.08.2020 Festiwal Języka Polskiego

Piątkowy dzień festiwalowy minął pod znakiem bardzo ciekawych spotkań autorskich. Uczestnicy mogli także posłuchać odgłosów natury, zwiedzając wystawę ” Usłyszane “. Wieczorem odbył się mecz poetycki z udziałem wielu znanych osobistości. Dzień zakończył niezwykłe spektakle w mistrzowskim wykonaniu P. Dominiki Ostałowskiej i P. Adama Woronowicza. Wszystkie wydarzenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nasi wolontariusze czuwali nad bezpieczeństwem oraz przestrzeganiem wszystkich obostrzeń. To był bardzo pracowity dzień! Już jutro ostatni dzień Festiwalu z mnóstwem ciekawych wydarzeń. Zapraszamy serdecznie!  https://stolicajezykapolskiego.pl/program-glowny/

08.08.2020 Festiwal Języka Polskiego

Co dobre szybko się niestety kończy. Sobota 8 sierpnia była czasem nie tylko ostatnich spotkań literackich, ale przede wszystkim podsumowań i podziękowań. Galę podsumowująca VI edycję Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie zwieńczyło wręczenie tytułu Człowieka Słowa oraz popis wielkich i ponadczasowych artystów: Mai Komorowskiej i Jerzego Treli. To był wspaniały Festiwal! Nasi wolontariusze dali radę! Dziękuję wszystkim za ogromne zaangażowanie! Do zobaczenia za rok ! 

SZKOŁA PAMIĘTA O BOHATERACH ZAMOJSZCZYZNY

Dnia 26 lipca 2020 roku w Szczebrzeszynie miały miejsce obchody rocznicy wkroczenia do miasta oddziału majora Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa” kończące okres okupacji niemieckiej, która krwawo dotknęła życie mieszkańców w każdym jego aspekcie wyzwalając poświęcenie i odwagę lokalnej konspiracji niepodległościowej. Uroczystość obchodzona dzięki zaangażowaniu członków i sympatyków zamojskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  zgromadziła liczne rzesze mieszkańców i zaproszonych gości.

Zespół Szkół Nr 2 im dr Z. Klukowskiego wystawił poczet sztandarowy.

W programie uroczystości znalazła się Msza Święta za ojczyznę w kościele parafialnym, odprawa oddziału III Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą majora Tadeusza Kuncewicza, przemarsz pod pomnik „Polski Walczącej” przy wtórze Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie „Echo Kniei”, wciągnięcie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”.

Dyrektor Małgorzata Piłat odczytała list wnuka patrona naszej szkoły dr Zygmunta Klukowskiego, w którym autor – Andrew Klukowski – podziękował za serdeczne przyjęcie w czasie ubiegłorocznych obchodów, poinformował o uzyskaniu polskiego obywatelstwa i swojej dumie z bycia obywatelem Rzeczypospolitej, podkreślił zasługi swego dziadka i jego przywiązanie do lokalnej społeczności Szczebrzeszyna oraz wspomniał postać Tadeusza Klukowskiego, który w wieku 10 lat przewoził meldunki do żołnierzy stacjonujących w pobliskich lasach. Tadeusz został przyjęty do AK mając lat 12. Za swoją działalność został uwięziony i stracony dziesięć lat później. Miejsce jego pochówku jest nieznane do chwili obecnej. Szczególną uwagę w liście zajmuje odwaga i poświęcenie ludności oraz niezwykłe umiłowanie ojczyzny ukazane we fragmentach „Dziennika z lat okupacji 1939 – 1944”.

Następnie miał miejsce ceremoniał wojskowy z apelem pamięci i salwą honorową, złożenie kwiatów pod pomnikiem „Polski Walczącej” przez przybyłe delegacje i inscenizacja walk o ratusz miejski w wykonaniu grupy rekonstrukcyjno – historycznej im. pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego  z udziałem zgromadzonej publiczności.

Serwis edukacyjny dyktanda.pl zaprasza na II edycję konkursu ortograficznego, pod nazwą „Wakacyjny Mistrz Ortografii”. Skierowany jest dla osób, którym rozwiązywanie dyktand sprawia przyjemność. Start konkursu już w piątek 26 czerwca, potrwa on aż do 7 września 2020 r. Oprócz mistrzowskich tytułów i dyplomów, na laureatów czekają wartościowe nagrody. W konkursowej puli czeka ponad 90 atrakcyjnych paczek z nagrodami. Udział w konkursie i korzystanie ze strony są całkowicie bezpłatne. Przyłączcie się do zabawy i uczcie się ortografii z przyjemnością!

Konkurs podzielony będzie na 5 dwutygodniowych etapów + Wielki Finał, który wyłoni Wakacyjnego Mistrza Ortografii. Uczestnicy rywalizować będą w pięciu kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia, dorośli. Im więcej dyktand uczestnik rozwiąże poprawnie, tym więcej punktów zdobędzie, co przełoży się na wyższą pozycję w rankingu. Zapraszamy także do aktywnego śledzenia facebook.com/dyktandapl/, gdzie przeprowadzimy dodatkowy konkurs niespodziankę.
Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: https://dyktanda.pl/mistrz_ortografii_i.html

Starostwo Powiatowe w Zamościu serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  z terenu powiatu zamojskiego do wzięcia udziału w I Powiatowym Konkursie Fotograficznym pn.: “Piękno Powiatu Zamojskiego w obiektywie”, pod Honorowym Patronatem Starosty Zamojskiego.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„Zabytki krajów niemieckojęzycznych i anglojęzycznych”

 Informujemy, że  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY  „Zabytki krajów niemieckojęzycznych i anglojęzycznych”, którego celem  było  zainteresowanie uczniów językiem niemieckim, językiem angielskim, kulturą tych krajów oraz  rozbudzanie wrażliwości artystycznej i kreatywności młodzieży, został rozstrzygnięty.
       Konkurs skierowany był do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych.
        Jury w składzie: Małgorzata Chomicka (nauczycielka języka niemieckiego), Rafał Sudołowicz (nauczyciel języka angielskiego) oraz  Paweł Łosiewicz (absolwent szkoły plastycznej i architekt) wyłoniło zwycięzców.


Kategoria: ZABYTKI KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

I miejsce
Kacper Maciaszek (SP nr 1 Szczebrzeszyn) za pracę STONEHENGE-ENGLAND

II miejsce
Karolina Banach (SP nr 1 Szczebrzeszyn) za pracę BIG BEN-LONDON

Oliwia Kitowska (SP nr 1 Szczebrzeszyn) za pracę AUSTRALIA’S BEST PLACES TO VISIT

III miejsce
Amelia Zakrzewska (SP nr 1 Szczebrzeszyn) za pracę BIG BEN- LONDON  

Wyróżnienie

Maja Poznańska (SP nr 1 Szczebrzeszyn)  za pracę  STATUE OF LIBERTY-NEW YORK


Kategoria: ZABYTKI KRAJÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

I miejsce
 Kamila Szyduczyńska (SP Bodaczów) za pracę  pt. Berlin Bodemuseum

II miejsce
Aleksandra  Mach (SP Michalów) za pracę  Burg Guttenberg
 Laura Siemko (SP Bodaczów)  za pracę  Der Berliner Dom     

III miejsce
Kamila Nizio (SP Michalów)  za pracę  Schloss Chillon- Schweiz
Natalia Smyl (SP Michalów)  za pracę  Deutschsprachige Länder
Igor Mach (SP Bodaczów)  za pracę  Sehenswürdigkeiten der Deutschsprachigen Länder

Wyróżnienie
Agata Kłus
(SP Bodaczów)  za pracę  Die Bastei


Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy,  a nauczycielom dziękujemy za współpracę i przygotowanie uczniów do konkursu.

Organizatorzy

„Lider wiedzy i ochrony środowiska”

      Zespól Szkól nr2 im. Dr Z. Klukowskiego          w Szczebrzeszynie po raz drugi przystąpił do udziału w programie stypendialnym „Lider wiedzy i ochrony środowiska” .Jego organizatorami są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Aby otrzymać stypendium zgłoszony uczestnik programu musi wykonać szereg zadań za, które otrzymuje punkty.
Są to m.in. prowadzenie i opis obserwacji meteorologicznych i fenologicznych, udział       w programach badawczych , organizowanie działań poświęconych ochronie środowiska
i przyrody oraz upowszechnianie wiedzy na temat form tej ochrony.

  Naszą szkołę w tym programie będzie reprezentowała uczennica klasy I TŻ- Ania Mróz, która już zaczęła realizować wyznaczone zadania. Jednym z nich było wykonanie prezentacji dotyczącej zagospodarowania odpadów pt. ”Śmieci      i co dalej?”. Tę prezentację umieszczamy na naszej stronie aby jak najwięcej osób mogło się z nią zapoznać.

Szkolnym koordynatorem programu jest

 M. Mazur

      Zespół Szkół nr 2 im. Dr Z. Klukowskiego po raz kolejny wraz ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu włączył się w realizację programu „Wybierz życie- pierwszy krok” . Jest to program mający na celu upowszechnienie wiedzy  dotyczącej profilaktyki zakażenia wirusem  HPV głównie wśród kobiet. Jego odbiorcami są dziewczęta klas pierwszych ale również ich mamy, siostry, babcie i inne kobiety           w rodzinie.

 

Ma on za zadnie upowszechnić wiedzę na temat roli szczepień oraz badań cytologicznych w zapobieganiu chorobom nowotworowym wywołanym przez wirusy brodawczaka u młodych ludzi głównie kobiet.

 W tym roku szkolnym program realizowany jest on-line a szkolnym koordynatorem jest M. Mazur

Harmonogram konsultacji maturalnych

HARMONOGRAM KONSULTACJI MATURALNYCH
w ZS Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie
od 25 maja 2020 r.

Konsultacje dla Absolwentów Technikum Mechanicznego:
PONIEDZIAŁEK:
1. 8.10 – 8.55 język angielski (sala 4, poziom rozszerzony),
2. 9.00 – 9.45 język angielski (sala 4, poziom podstawowy),
3. 9.50 – 10.35 język polski (sala 11, poziom podstawowy).
WTOREK:
1. 11.30 – 12.15 matematyka (sala 12, poziom podstawowy),
2. 12.20 – 13.05 matematyka (sala 12, poziom rozszerzony).

Konsultacje dla Absolwentów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:
PONIEDZIAŁEK:
1. 8.00 – 8.45 język niemiecki (sala 1, poziom rozszerzony),
2. 8.50 – 9.35 język niemiecki (sala 1, poziom podstawowy),
3. 9.40 – 10.25 biologia (sala 3, poziom rozszerzony),
4. 10.30 – 11.15 język polski (sala 11, poziom podstawowy),
WTOREK:
1. 9.40 – 10.25 matematyka (sala 12, poziom rozszerzony),
2. 10.30 – 11.15 matematyka (sala 12, poziom podstawowy),
3. 11.20 – 12.05 język angielski (sala 2, poziom podstawowy),
4. 12.10 – 12.55 język angielski (sala 2, poziom rozszerzony).

GODZINY KONSULTACJI SĄ ŚCISŁE I NIE MOGĄ ULEGAĆ PRZESUNIĘCIU. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZAJĘĆ W SZKOLE.
Konsultacji udzielają nauczyciele, którzy prowadzili zajęcia w poszczególnych klasach.

ZAPRASZAMY!

ROZSTRZYGNIĘCIE X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO „PŁYNĄĆ POD PRĄD”

Miłe informacje napłynęły do nas z Wrocławia. Wśród laureatów     X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd” znalazły się dwie uczennice Zespołu Szkół nr 2                                  im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie. 

W  kategorii szkół ponadpodstawowych – wiersz w edycji 2020      X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”              I NAGRODĘ za pracę pt. „Dziewczyna z białą różą” zdobyła AMELIA WOLIŃSKA.  II NAGRODA za pracę pt.„Ostatnia droga” przypadła natomiast HANNIE WOLIŃSKIEJ. Nauczycielką obu uczennic jest Pani  Dorota Tomczewska.

X Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd” zorganizowany był przez Szkołę Podstawową nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny oraz Klub Herbertowskich Szkół .  Honorowy Patronat nad konkursem objął siostrzeniec Zbigniewa Herberta – dr hab. Rafał Żebrowski.  Honorowym Przewodniczącym Jury był wybitny językoznawca    prof. Jan Miodek.  Honorowy Patronat Instytucjonalny objęli          zaś: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Kurator Oświaty, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
W tegorocznej edycji do konkursu zgłosiło się 106 uczniów              (z 66 szkół), którzy przedstawili „historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, rodzinnej, który był lub jest wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Prawda – nawet za cenę utraty życia”. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

"Laptopy dla uczniów"

Starostwo Powiatu Zamojskiego w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA przekazały w marcu 2020 r. sprzęt komputerowy w postaci laptopów  i urządzeń Fast Ethernet Adapter, które zostały wypożyczone uczniom potrzebującym wsparcia     w czasie nauki na odległość.

Celem akcji jest walka z wykluczeniem cyfrowym. Więcej informacji o programie ZDALNA SZKOŁA na zdalnaszkola.edu.pl

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2
im. dr Z. KLUKOWSKIEGO
W SZCZEBRZESZYNIE
W SPRAWIE DOSTOSOWANIA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 657) wprowadza m. in. rozwiązania, które dostosowują postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół ponadpodstawowych do zmienianych terminów przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, w tym także terminów ogłoszenia wyników tych egzaminów, które są przeliczane na punkty rekrutacyjne w tym postępowaniu.

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE SPOSOBU I TRYBU KONSULTACJI RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI W CZASIE TRWANIA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

Szanowni Państwo!
Chcąc uzyskać informację o postępach w nauce na odległość i  ocenach swoich dzieci, można skontaktować się z panią Dorotą Jarosz- nauczycielem pełniącym funkcję szkolnego koordynatora do spraw konsultacji i przepływu informacji.
Można też zgłaszać koordynatorowi problemy i trudności Państwa oraz Państwa dzieci w związku nauczaniem na odległość.

Dyżur telefoniczny i mailowy:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU w godzinach 16.00-18.00
Adres mailowy: zczszoceny@gmail.com
Numer telefonu: 797 834 157

Pedagodzy szkolni dla ucznia i rodzica.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Zawieszenie od dnia 16 marca br. prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nie oznacza zawieszenia przez szkołę wszystkich form działalności. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, pragniemy wspierać naszych uczniów, w samokształceniu w domu i zachęcać do bezpośredniego kontaktu elektronicznego przy wykorzystaniu: strony internetowej szkoły, mailingu.

Z wyrazami szacunku
Joanna Borowiec Szklarz – pedagog szkolny.

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą na terenie naszego kraju epidemią koronawirusa i brakiem możliwości uczestniczenia uczniów w zajęciach na terenie szkoły, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich warunków do nauki w domu – wydzielony kącik lub pokój, by uczeń mógł spokojnie pracować. Czas przeznaczony na naukę nie powinien być zakłócany żądaniami rodziców czy rodzeństwa do czynienia pewnych posług, głośną muzyką, programem telewizyjnym, itp.

Zachęcam do  przeprowadzenia spokojnej rozmowy z dzieckiem na temat obecnej sytuacji, Jego obaw, trudności ale też obowiązków związanych z nauczaniem           w domu.

Pozdrawiam
Elżbieta Nawrocka – pedagog szkolny

Program „Aktywna tablica” na lata 2020-2024

Skip to content