Technik logistyk

Przedmioty
punktowane
Przedmioty
rozszerzone
Kwalifikacje
Języki obce

Pracownicy branży Transport Spedycja Logistyka są jedną z najliczniej poszukiwaną grupą zawodową, również na rynku lokalnym. Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która obejmuje wiedzę i umiejętności potrzebne do kształtowania odpowiednich przepływów zasobów i informacji. W każdej jednostce gospodarującej i administracyjnej realizowane są procesy logistyczne. Rozwój gospodarki, handlu i wszechstronna współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zarządzaniem procesami logistycznymi. Chcąc poprawić elastyczność i zdolność adaptacyjną firmy, na rynku poszukuje się logistyków, którzy poprzez swoje działania przyczyniają się do poprawy ogólnej efektywności i do obniżania kosztów własnych i firm-partnerów

W większych miastach jest duże zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku, którzy szybko znajdują zatrudnienie w swoim zawodzie, W związku ze wzrostem znaczenia transportu i magazynowania absolwenci tego kierunku będą ciągle poszukiwani. Rozwój różnego rodzaju usług, ich organizowanie też potrzebuje pracowników niższego szczebla zarządzania, takim potrzebom odpowiada technik logistyk. Zrujnowana wojną Ukraina będzie potrzebować ludzi organizujących dla nich różnego rodzaju dostawy z terenu Unii Europejskiej, w tym Polski.

Technik logistyk znajdzie pracę w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym i transportowym, czyli min. w:

  • firmach transportowych: transport osób i mienia, 
  • firmach magazynowych, hurtowniach, sklepach wielkopowierzchniowych i sieciach detalicznych
  • przedsiębiorstwach wytwórczych, produkcyjnych
  • punktach obsługi klienta
  • urzędach
  • portach lotniczych, kolejowych i morskich
  • centrach przeładunkowych
  • zakładach komunikacji miejskiej
  • zakładach oczyszczania miasta
  • firmach organizujących imprezy masowe
Skip to content