Przedmioty
punktowane
Przedmioty
rozszerzone
Kwalifikacje
Języki obce

Technik mechanik lotniczy zajmuje się obsługą techniczną płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.

 

Może prowadzić naprawy główne (remonty i naprawy specjalne) oraz modyfikacje statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia lotniczego;

Zapewnia wykonywanie tych napraw zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i przy użyciu właściwych części i materiałów oraz utrzymuje w technicznej zdatności do lotu statki powietrzne, ich zespoły lub ich wyposażenie lotnicze.

Technik mechanik lotniczy jest pracownikiem w zakładach obsługi technicznej liniowej (lotnisk i pasów startowych) i bazowej (hangary i hale samolotowe, zakłady naprawcze samolotów), zakładach remontowych komponentów statków powietrznych (np. silników, APU, podwozi), może pracować przy projektowaniu samolotów i statków powietrznych, organizacjach zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, w służbach technicznych lotnictwa wojskowego, lotnictwa państwowego oraz innych organizacjach lotnictwa cywilnego (np. ULC).

Technik mechanik lotniczy może z powodu konieczności usunięcia nagłej usterki statku powietrznego (AOG) być zmuszony do pracy w nadgodzinach lub delegacji do różnych miejsc na świecie, w których doszło do usterki statku powietrznego. Technik mechanik lotniczy pracuje zarówno w pomieszczeniach zamkniętych – hangarach, warsztatach, biurach, halach produkcyjnych, ale także na powietrzu, w różnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, upał). Jest narażony na prace w dużym natężeniu hałasu, często na dużych wysokościach, co wymaga dodatkowych uprawnień UDT w zakresie wykorzystywanego sprzętu

Podstawowe zadania zawodowe jakie należą do osoby pracującej na stanowisku technika mechanika lotniczego to:

 • wykonywanie obsługi bazowej statków powietrznych;
 • wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych;
 • wykonywanie obsługi warsztatowej komponentów statków powietrznych.

Zadania te to czynności, które będą obejmować:

 • przygotowanie procesu obsługi tj. analiza zlecenia obsługi
 • zaplanowanie procesu obsługi tj. kolejności prac, dostępności narzędzi, materiałów, personelu o odpowiednich kwalifikacjach
 • wykonywanie przeglądów liniowych, przedlotowych, czynności handlingowych
 • wykonywanie demontaży i montaży różnych elementów struktur i komponentów systemów statku powietrznego
 • wykonywanie oceny technicznej elementów konstrukcji i systemów statku powietrznego tj. sprawdzeń wizualnych, inspekcji ogólnych, szczegółowych i specjalnych
 • wykonywanie czynności konserwacyjnych i renowacyjnych tj. czyszczenia, smarowania, uzupełniania płynów i gazów eksploatacyjnych
 • wykonywanie pomiarów uszkodzeń, projektowanie i realizacja napraw struktur metalowych i kompozytowych
 • wykonywanie testów operacyjnych i funkcjonalnych różnych systemów statku powietrznego
 • diagnozowanie usterek wyposażenia statku powietrznego
 • wykonywanie modyfikacji struktur i systemów statku powietrznego
 • przygotowanie i wypełnianie dokumentacji obsługowej, poświadczanie obsługi.

 

W zawodzie tym wymagana jest również biegła znajomość języka angielskiego ze względu na fakt, że dokumentacja techniczna i procedury w większości wypadków przygotowywane są w tym języku.

Ponadto w zawodzie tym wymagane jest również systematyczne doszkalanie się realizowane poprzez okresowe szkolenia w różnych aspektach w zakresie bezpieczeństwa, czynnika ludzkiego oraz prawa lotniczego, które podlegają ciągłym zmianom. Jednocześnie osoba pracująca jako technik mechanik lotniczy ma możliwość ciągłego rozwoju zawodowego , intelektualnego, doskonali wiedzę techniczną (nowe procedury obsługowe, modyfikacje) oraz znajomość języka obcego.

 

 

Ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek lotniczy w Polsce coraz bardziej odczuwalny staje się deficyt małych lokalnych lotnisk. Lotniska takie zlokalizowane w pobliżu większych miejscowości mogą stanowić znaczne odciążenie lotnisk komunikacyjnych położonych w tej samej aglomeracji od ruchu małych samolotów lotnictwa ogólnego, usprawniając ich funkcjonowanie i zwiększając ich przepustowość.

Nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Aeroklubem Ziemi Zamojskiej w celu realizacji praktyk uczniowskich oraz koordynacji działań związanych z rozwojem kierunku. Aeroklub Ziemi Zamojskiej dysponuje najnowocześniejszym pasem startowym (w swojej klasie lotnisk) w Polsce. W czerwcu i sierpniu odbywać się tu będą Mistrzostwa świata w akrobacji szybowcowej i samolotowej. Podjęliśmy też współpracę z Politechniką Lubelska i Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-ŚWIDNIK S.A.”

Skip to content