Koniec roku szkolnego.

Koniec roku szkolnego w Zespole Szkół nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego był okazją do podsumowań, snucia planów na kolejne lata, a przede wszystkim gratulacji za osiągniecia  i sukcesy oraz podziękowań: dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz organom prowadzącemu i nadzorującemu za wsparcie udzielane przez cały ubiegły rok szkolny.