Mogiła na terenie szkoły

W dniach 6 października – 6 listopada br. Pan Jan Perliński z Białobrzegów k/Zamościa (na zdjęciach) pracował społecznie nad odnowieniem mogiły symbolicznej wojsk austriackich z okresu I wojny światowej. Mogiła znajdująca się na terenie naszej szkoły upamiętnia żołnierzy zmarłych w lazarecie (szpitalu wojskowym) mieszczącym się w tamtym okresie w jednym z budynków naszej szkoły (w budynku dawnego internatu). Zmarłymi byli żołnierze różnych narodowości, w tym również Polacy z zaboru austriackiego, którzy byli leczeni z obrażeń otrzymanych w walkach na terenie Zamojszczyzny w czasie I wojny światowej.

Inicjatywa ta nie jest pierwszą tego typu inicjatywą podjętą przez Pana Jana Perlińskiego. Na jesieni 2022 roku Pan Jan odnowił symboliczną kwaterę 31 pułku Strzelców Kaniowskich (31 PSK) – obrońców Zamościa w sierpniu 1920 roku przed Armią Budionnego. Kwatera ta znajduje się na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Peowiaków w Zamościu.

Wiosną br. Pan Jan prowadził prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzu wojskowym w Nawozie gm. Nielisz.

Inicjatywa Pana Jana Perlińskiego w naszej szkole nie jest według jego zapewnień ostatnią – Pan Jan ma już plany na kolejne działania.

Pan Jan Perliński urodził się w 1955 roku w Zgierzu w województwie łódzkim, a od 2003 roku mieszka na Zamojszczyźnie, jest również członkiem Związku Piłsudczyków oddział terenowy Zamość.

Dziękujemy za piękną inicjatywę i pamięć.

Skip to content