Zebrania z wychowawcami klas – godzina 15:30

W dniu 22 listopada 2023 roku odbędą się śródroczne zebrania wychowawców z rodzicami.

Zapraszamy wszystkich rodziców. W czasie zebrań obecni będą wszyscy nauczyciele uczący w szkole, będzie zatem mozliwość osobistego porozmawiania z wybranym nauczycielem.

Harmonogram zebrań zostanie wkrótce udostepniony. Będze również przesłany przez dziennik elektroniczny.

Skip to content