Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe - Rok 2022

Bilans za 2022 r.

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w  funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

Rok 2018

Sprawozdanie finansowe

Rok 2019

Sprawozdanie finansowe

Rok 2020

Sprawozdanie finansowe

Rok 2021

Sprawozdanie finansowe

Skip to content