Nasi uczniowie w finale Konkursu Ekologicznego

W dniu 15.03.2024r uczniowie naszej szkoły: Hubert Skiba, Ivan Poretskyi i Krystian Kuranc wzięli udział w finale wojewódzkim II Konkursu Ekologicznego „ Człowiek w środowisku”, którego  organizatorami  byli: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Urząd Marszałkowski i Roztoczański Poleski PN. W całym konkursie wzięło udział ponad 1500 uczniów z województwa lubelskiego, a w II etapie finałowym  220. W ramach finału nasi uczniowie  uczestniczyli w lekcjach otwartych i warsztatach odbywających się na wyższej  uczelni. Zajęcia te stanowiły dla nich ciekawe doświadczenie. Konkurs stanie się zachętą do rozwijania nowych zainteresowań, a w przyszłości zaowocuje podęciem nauki na UP w Lublinie, co również było celem tego konkursu.           

więcej informacji: 

Finał II edycji konkursu ‘Człowiek w środowisku”

 

Skip to content