Porozumienie ze Szpitalem

12 grudnia w imieniu Zespołu Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie Pan Zenon Ważny podpisał Umowę o Współpracy z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem w Radecznicy, którą ze strony szpitala desygnowała dyrektor, Pani Anna Adamska.

Mieliśmy także zaszczyt gościć w progach naszej szkoły Panią dr n. med. Annę Korkosz, pełniącą obowiązki wicedyrektora, Panią Annę Włosek, Koordynatorkę Centrum Zdrowia Psychicznego przy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy oraz Pana Juliusza Jelińskiego, psychoterapeutę w tej placówce.

Współpraca ZS nr 2 w Szczebrzeszynie i Szpitala w Radecznicy w ramach Centrum ma na celu promocję zdrowego trybu życia i zwiększenie świadomości na temat profilaktyki życia psychicznego wśród młodzieży. Raz w miesiącu uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć w spotkaniach przygotowanych przez psychologów i terapeutów na tematy, które bezpośrednio interesują młodzież z zakresu profilaktyki i zdrowia psychicznego, takie jak: samoakceptacja, poczucie własnej wartości, przemoc rówieśnicza, jak radzić sobie z fobiami i lękami, czy czynniki chroniące zdrowie psychiczne.

Skip to content