Uroczysta akademia z okazji napaści ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r.

Data 17 września 1939 roku przypomina nam, Polakom, o jednym                    z najtragiczniejszych wydarzeń w naszej historii najnowszej, jakim była napaść ZSRR na Polskę. Nasza ojczyzna była ofiarą agresji dokonanej w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami na podstawie tajnych postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow. Przygotowany przez uczniów i nauczycieli apel w 84. rocznicę tych wydarzeń był świadectwem narodowej pamięci. Jesteśmy zobowiązani pamiętać o tych wszystkich, którzy wskutek realizacji zbrodniczego planu dwóch totalitaryzmów utracili niepodległą Ojczyznę.

Skip to content