„Poznajmy  się – Śladami lubelskich  Żydów” – warsztaty w Lublinie

W ramach  programu edukacyjnego  „Poznajmy  się – Śladami lubelskich  Żydów”  organizowanego przez Muzeum  POLIN   oraz  Ośrodek Brama Grodzka –Teatr NN,  uczniowie naszej szkoły pogłębiają  wiedzę na temat  historii i kultury  polskich Żydów,   w  tym ludności żydowskiej  Szczebrzeszyna.

Program zainicjowały warsztaty naukowe, które odbyły się od 16-17 grudnia 2023 r. 
 w siedzibie ZS nr 2 w Szczebrzeszynie i miały na celu zapoznanie z historią, kulturą
i religią Żydów a także  uświadomienie młodzieży na temat dyskryminacji w życiu społecznym na tle pochodzenia narodowego i rasowego.

Warsztaty przygotowano  w oparciu  o bogaty materiał źródłowy znajdujący się
w  kolekcji  Muzeum  POLIN, Ośrodka Brama Grodzka –Teatr NN  oraz uzupełnione
o ćwiczenia i  zadania   rozwijające umiejętność samodzielnego  zdobywania   informacji, współpracy w grupie i  komunikacji.

 Natomiast 30 listopada 2023 r. podczas wizyty studyjnej w Ośrodku Brama  Grodzka  -Teatr NN uczestnicy projektu zwiedzili wystawę „Lublin – Pamięć Miejsca” i wysłuchali wielu wspomnień i dźwięków przedwojennego miasta znajdujących się w zasobach Historii Mówionej Ośrodka Brama Grodzka.

Ponadto uczniowie wzięli udział w warsztatach pt. „Mieszkańcy sztetla”, które  moderowała  pani Dominika Majuk z Ośrodka Brama Grodzka –Teatr NN w Lublinie.

Skip to content