Grant dla biblioteki szkolnej

Sukces! W ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 nasza Biblioteka szkolna otrzymała duże dofinansowanie na zakup książek oraz na działania promujące czytelnictwo. Wniosek przygotowała P. Agnieszka Sawic – Kołodziejczyk – nasz nauczyciel – bibliotekarz. To wspaniała wiadomość dla naszej społeczności szkolnej!

Na 2024 rok w ramach Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 przeznaczono 29,5 mln złotych – w naborze aplikować mogą placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne.

Skip to content