,, Deutschlernen kann Spaß machen”

Prowadzący- Dorota Jarosz, klasa I Szkoły Branżowej

Innowacja „Deutschlernen kann Spaß” machen” miała na celu  motywować uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy, niestandardowy sposób,  rozwijać ich kreatywność oraz umiejętności pracy w grupie. Adresatami innowacji byli uczniowie klasy I  Szkoły  Branżowej  I stopnia. Podczas zajęć uczniowie rozwijali swoje umiejętności językowe z języka niemieckiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi TIK.  Zapoznali się z nowymi aplikacjami językowymi takimi  jak: Kahoot, Learningapps,  Krzyżówki.edu,  Quizziz lub Wordwall,  przy pomocy których  ćwiczyli podstawowe zwroty        i słownictwo leksykalne używane w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności techniczne dotyczące  korzystania      z tych  programów i aplikacji oraz rozwijali swoje umiejętności językowe. Wspólna praca zespołowa przyczyniła się do integracji zespołu klasowego oraz przyczyniła się do podniesienia umiejętności pracy w małych zespołach.

Chcesz poćwiczyć znajomość języka niemieckiego? Możesz teraz skorzystać      z gier interaktywnych, quizów, gier dydaktycznych wykonanych w ramach innowacji „Deutschlernen kann Spaß” machen” przez klasę 1 Br. Klikaj w linki i baw się do woli!https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fpl%2Fresource%2F58134359%3Ffbclid%3DIwAR0MyK7-Sc36MpmA4iXCHq7-U3Hi-iQ2jg1rCKHAM1Xcvjt26EoAuH24rFM&h=AT0zvzIxJL0Z9IaaiUjwWe5k8Ut-iKR3QCCbtVsRquRV6tsYMZe7NjFIQhKISEzBqFXfBVSP97PPQ_3esl0q5feOwMQphiyiCkvkMu2EMg3aSXrMrnYKGEHobRASoFI0azDQ0w

Skip to content