Chomik europejski

14 grudnia w auli szkoły odbyło się spotkanie edukacyjne na temat: „Chomik europejski. Gatunek zagrożony – zauważony”. Prelekcję przygotowała i wygłosiła absolwentka naszej szkoły, Pani Małgorzata Bielecka – kierownik Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział w Zamościu.

Chomik europejski jest gatunkiem, który w latach 70. ubiegłego wieku zamieszkiwał tereny środkowej i południowej części Polski. Obecnie jest gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem. Mogliśmy usłyszeć o tym jak wygląda rok z życia chomika, o jego zwyczajach ale także o wielu zagrożeniach z jakimi musi się zmagać ten gryzoń. Warto go chronić i ocalić przed wyginięciem, aby przyszłe pokolenia mogły podziwiać jednego z najbarwniejszych ssaków krajobrazu rolniczego.

Skip to content