Zespół Szkół Nr 2 im. dr. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie
w roku szkolnym 2020/2021 prowadzi nabór do następujących klas I:

Uczniowie

o Zespole Szkół Nr 2

Plakat

Folder

Klasa I
Liceum Ogólnokształcącego im. Zamoyskich
Klasa I
Technikum- technik żywienia i usług gastronomicznych
Klasa I
Technikum – technik hotelarstwa
Klasa I
Technikum – technik mechanik
Klasa I
Branżowej Szkoły I Stopnia

Okres nauki: 4 lata
• Profil lingwistyczny
Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski
Nauka drugiego języka do wyboru: niemiecki, hiszpański
w grupach międzyoddziałowych
Bezpłatne dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury
Perspektywy edukacyjne: klasa przygotowująca do studiów na kierunkach – filologicznych, dziennikarskich
• Profil biologiczno- chemiczny
Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski
Nauka drugiego języka do wyboru: niemiecki, hiszpański                w grupach międzyoddziałowych
Bezpłatne dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury
Perspektywy edukacyjne: klasa przygotowująca do studiów na kierunkach- medycznych, przyrodniczych
• Profil matematyczno- fizyczny
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
Nauka drugiego języka do wyboru: niemiecki, hiszpański                w grupach międzyoddziałowych
Bezpłatne dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury
Perspektywy edukacyjne : klasa przygotowująca do studiów na kierunkach- matematycznych, politechnicznych, informatycznych

KLASA I
TECHNIKUM-TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Okres nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka
Nauka drugiego języka do wyboru: niemiecki, hiszpański w grupach międzyoddziałowych
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Perspektywy zawodowe : praca jako szef kuchni w restauracjach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych, statkach itp. manager zakładu gastronomicznego, pracownik instytucji zajmujących się obrotem żywnością, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator imprez okolicznościowych i usług cateringowych, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych
Perspektywy edukacyjne : klasa przygotowująca do studiów na kierunkach- technologia żywności, bezpieczeństwo żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja          i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka, organizacja              i zarządzanie w gastronomii oraz wielu podobnych

KLASA I TECHNIKUM- TECHNIK MECHANIK

Okres nauki: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka
Nauka drugiego języka do wyboru: niemiecki, hiszpański                w grupach międzyoddziałowych
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń       i narzędzi
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn      i urządzeń
Perspektywy zawodowe: zakłady produkcyjne i usługowe branży mechanicznej, zakłady i firmy branży elektrycznej, elektronicznej, spożywczej, lotniczej, górniczo-hutniczej, stoczniowej, budowlanej    i transportowej, zakłady mechaniczne produkcyjne i usługowe          o różnorodnym profilu produkcji czy też świadczonych usług diagnostyczno-naprawczych
Perspektywy edukacyjne: klasa przygotowuje do studiów na kierunkach- mechanika, mechatronika, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn i wiele innych

KLASA I
TECHNIKUM- TECHNIK HOTELARSTWA

Okres kształcenia: 5 lat
Przedmioty rozszerzone: język angielski
Nauka drugiego języka do wyboru: niemiecki, hiszpański w grupach międzyoddziałowych
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji
Perspektywy zawodowe: hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, własna działalność
Perspektywy edukacyjne: klasa przygotowuje do studiów na kierunkach- hotelarstwo, turystyka i rekreacja, zarządzanie, marketing     i reklama, animacja czasu wolnego i inne

KLASA I BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA / WIELOZAWODOWA/

Okres kształcenia: 3 lata w systemie dualnym
Kształcenie dualne – praktyczna nauka zawodu u pracodawcy (umowa z wynagrodzeniem)
Naukę zawodu w kształceniu dualnym młodociany pracownik realizuje zgodnie z umową wymiarze: 1 dzień w tygodniu w klasie I, 2 dni w klasie II i 3 dni w klasie III, za okres kształcenia i otrzymuje wynagrodzenie:
• I rok nauki – 259,93 zł
• II rok nauki – 311,91 zł
• III rok nauki -363,90 zł
Nauka języka obcego do wyboru: język angielski, niemiecki, hiszpański
Powstanie grup jest uzależnione od liczby uczniów deklarujących ten język.
Perspektywy zawodowe : Absolwent szkoły branżowej może podejmować pracę w firmach i przedsiębiorstwach zgodnie               z kierunkiem kształcenia, może również podjąć własną działalność gospodarczą.
Perspektywy edukacyjne: Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia może uzyskać dyplom zawodowy na poziomie technikum                 w Branżowej Szkole II stopnia.
W naszej szkole możesz zdobyć zawód: kucharz ,kelner-Nowość, fryzjer ,mechanik pojazdów samochodowych , mechanik motocyklowy, cukiernik, piekarz, tapicer, stolarz, ślusarz, sprzedawca, murarz- tynkarz, monter robót wykończeniowych        w budownictwie. Kliknij w zawód, by dowiedzieć się więcej.