Jubileusz 210-lecia funkcjonowania szkolnictwa średniego w Szczebrzeszynie w tym 75-lecia szkolnictwa zawodowego. Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2021/22

Jubileusz 210-lecia funkcjonowania szkolnictwa średniego w Szczebrzeszynie w tym 75-lecia szkolnictwa zawodowego.

Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2021/2022

  W  dniu 1-szego września 2021 roku  w naszej szkole miały miejsce podniosłe uroczystości.

   Były  to:

  1. Jubileusz 210-lecia funkcjonowania szkolnictwa średniego w Szczebrzeszynie  w tym 75-lecia szkolnictwa zawodowego
  2. Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2021/22

Ponadto  1-szy wrzesień to w tym roku 82-ga rocznica wybuchu II-giej wojny światowej.

   Uroczystości te przebiegały w następującym porządku:

-msza św. w kościele pod wezwaniem św.Mikołaja w Szczebrzeszynie w czasie, której kazanie wygłosił absolwent LO  ks. Roman Sawic,

-złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą „Podkowę”-dowódcę  oddziału, który wyzwolił  miasto w dniu 26-go lipca 1944 roku

-złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem dr Zygmunta Klukowskiego- patrona  ZS nr 2 oraz pod tablicą poświęconą pamięci nauczycieli i uczniów szkoły poległych podczas okupacji,

-zasadzenie przez Starostę zamojskiego pana Stanisława Grześko  „Dębu pamięci” i odsłonięcie  obelisku będącego dowodem hołdu złożonego bohaterom w 100-lecie III-ciego Powstania Śląskiego,

-część oficjalna  z udziałem pocztów sztandarowych : Technikum im. Jana Zamojskiego w Zwierzyńcu i naszej szkoły,  wystąpieniem  dyrektora szkoły pani Małgorzaty Piłat oraz zaproszonych gości,

-wręczenie dyplomu nauczyciela mianowanego paniom : Aleksandrze Juśko z Technikum w Zwierzyńcu i pani Agnieszce Nowak z naszej szkoły oraz stypendiów Starosty Powiatu Zamojskiego uczniom z Technikum w Zwierzyńcu oraz naszym uczennicom :Natalii Siurek z kl IV TŻiUG i Annie Mróz z kl III TŻiUG

-część artystyczna w wykonaniu młodzieży, w której wzięły udział uczennice i uczniowie z naszej szkoły: Anna Mróz, Natalia Siurek, Oliwia Strzałkowska, Emil Knybel, Bartosz Wyrostkiewicz, Małgorzata Ziemiańska i Michał Suszek oraz Jakub Kowalczuk absolwent Szkoły Muzycznej I-szego stopnia w Szczebrzeszynie.

-zwiedzanie budynku szkoły przez gości w tym: kronik szkolnych, wystawy poświęconej C.K.Norwidowi  oraz nowoczesnych sal lekcyjnych.

   Uroczystości odbywające się w naszej szkole zaszczyciło wielu znamienitych gości , którzy również zabierali głos oraz przekazywali z okazji jubileuszu  życzenia  dla  całej społeczności szkolnej.

  Wśród przybyłych gości znaleźli się:

-senatorowie: pani dr Irena Kurzępa ( dyrektor  ZS nr 1 w latach 1988-2001) i pan Jerzy Chróścikowski,

-posłowie : pani Monika  Pawłowska i pan Sławomir Zawiślak

-przedstawiciele władz samorządowych  wojewódzkich i powiatowych:

Starosta Powiatu Zamojskiego pan Stanisław Grześko, wicestarosta Powiatu Zamojskiego pan Witold Marucha,

reprezentant Wojewody Lubelskiego pan Aleksander Kalisz,

 reprezentant Marszałka Województwa Lubelskiego , kierownika filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu pan Mariusz Tłuczek,

 radny Województwa Lubelskiego oraz dyrektor lubelskiego oddziału regionalnego Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa pan Krzysztof Gałaszkiewicz,

członek Zarządu Powiatu Zamojskiego: pani Alicja Renata Kołodziejczyk, 

 burmistrzowie: Szczebrzeszyna pan Henryk Matej i Zwierzyńca pani Urszula Kolman,

przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szczebrzeszyn pan Zbigniew Złomańczuk,

-przedstawiciele władz oświatowych w tym: reprezentant MEiN pan Aleksander Kalisz i wizytator Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie pan Andrzej Świątek,

dyrektorzy szkół i innych placówek związanych z oświatą: dyrektor Technikum im. Jana Zamojskiego w Zwierzyńcu pan Waldemar Gardiasz, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 Zamościu pani  Joanna Dunal, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie pani Małgorzata Koczon,

-księża;proboszcz parafii pod wezwaniem św.Jerzego w Biłgoraju ks.Roman Sawic i proboszcz parafii pod wezwaniem św.Mikołaja w Szczebrzeszynie ks. Janusz Sokołowski,

– Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu  pan Mirosław Momot,

-emerytowani dyrektorzy i nauczyciele ZS nr 1 i 2 , w tym pan Tadeusz Szymański były dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie.

-rodzice, przedstawiciele mediów.

  Spotkanie przebiegało w atmosferze pełnej wspomnień z przeszłości szkoły ale również życzeń składanych  na następne  lata  jej funkcjonowania.

  Goście otrzymali przygotowane z okazji jubileuszu 210-lecia biuletyny i kalendarze okolicznościowe.

 A oto zdjęcia z tych uroczystości, na których zostały uwiecznione te niepowtarzalne chwile:

Skip to content