DODATKOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZAWODOWY SUKCES

Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces.

Powiat Zamojski w partnerstwie z SYNTEA S. A. realizuje projekt dla uczniów Technikum w Szczebrzeszynie pt. „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces”. W ramach wsparcia odbywają się szkolenia i płatne staże zawodowe dla przyszłych adeptów Gastronomii oraz Mechaniki. Szkolenia kończą się egzaminami zewnętrznymi oraz uzyskaniem przez młodzież kwalifikacji zawodowych VCC, którym towarzyszą certyfikaty ISO i EUROPASS.

Od 2018 roku odbyły się szkolenia: kelner, barman i kursy języka niemieckiego dla operatorów obrabiarek CNC. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego w gastronomii.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022 zrealizowano szkolenie z zakresu przygotowania deserów restauracyjnych oraz asystowania w przygotowywaniu potraw pod okiem doświadczonych trenerów z branży gastronomicznej.

Dzięki projektowi finansowanemu z RPLU na przełomie 2021 i 2022 roku doposażono pracownię gastronomiczną w wysokiej klasy sprzęt i pomoce dydaktyczne o wartości blisko 40 000 zł niezbędny w uzyskaniu wysokich efektów kształcenia.

Projekt wspiera też rozwój zawodowy nauczycieli przedmiotów praktycznych. Uczestniczą oni w szkoleniach i egzaminach na równi z młodzieżą. We wrześniu 2021 roku nauczyciele odbyli certyfikowany kurs „Zdalna edukacja – narzędzia wspierające” podnoszący kompetencje cyfrowe i wykorzystanie TIK na zajęciach z przedmiotów zawodowych.

Projekt zakończy się 28 lutego 2022 roku. Jego realizacja pozwoli na zwiększenie szans absolwentów Technikum w Szczebrzeszynie na rynku pracy.

Skip to content